Από το Blogger.

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ENISA

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ "ΕΝΗΜΕΡΟΣ"