Από το Blogger.

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Πρόσθετη Ανακοίνωση-Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ "ΕΝΗΜΕΡΟΣ"