Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. ΧανίωνΑπό το Blogger.

Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017

Κοινοποιούμε εγκυκλίους που αφορούν στην πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων , από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2016-2017:
 Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε φορείς και υπηρεσίες.
 Εγκύκλιος Αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία. 
Επισημαίνουμε ότι από το τρέχον σχολικό έτος, οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.
Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 21-04-2016 μέχρι 12-05-2016. Η προθεσμία αυτή είναιαποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.
Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν/κατατεθούν από τους αιτούντες εκπαιδευτικούς στη Δ/νση Π.Ε. όπου ανήκουν οργανικά (εντός της αποκλειστικής προθεσμίας).
Πληροφορίες: κ. Πολάκη Τζένη (2821047317) κ. Μπούσιο Ηλία (2821047314) κ. Περακάκη Έφη (2821047318)

Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσληφθηκαν μέσω Ε.Σ.Π.Α. για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


Κοινοποιούμε πίνακες με προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ  και ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών ΕΑΕ, που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001960 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2016-2017 για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-2017 (με πιστώσεις Ε.Σ.Π.Α.)