Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. ΧανίωνΑπό το Blogger.

Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017

Σχετικά με τον προγραμματισμό λειτουργίας, για το σχολικό έτος 2016-17, των Ολοήμερων τμημάτων των Δημοτικών σχολείων και των Νηπιαγωγείων, κοινοποιούμε τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 Κοινοποιούμε, επίσης:
 • Αίτηση γονέα, για εγγραφή μαθητή σε Ολοήμερο Τμήμα Δημοτικού Ενιαίου Τύπου
 • Αίτηση γονέα, για εγγραφή νηπίου/προ-νηπίου σε Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
 • Tους Πίνακες Α1 και Α2, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν μόνο από τα Δημοτικά Σχολεία και να αποσταλούν στη Διεύθυνσή μας μέχρι τις 21-06-2016.
 Εφιστούμε την προσοχή των Διευθυντών και Προϊσταμένων των Σχολικών μας Μονάδων στην πιστή εφαρμογή του περιεχομένου της εγκυκλίου

Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Δευτέρα 23 Μαΐου 2016

Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ (2016-17)Κοινοποιούμε την εγκύκλιο αποσπάσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε ΣΜΕΑΕ για το διδ. έτος 2016-17 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχ. έτος 2016-17. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31/05/2016.

Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

Βεβαιώσεις Μεταφοράς μαθητών Απριλίου 2016

Κοινοποιούμε το Έντυπο Βεβαίωσης Μεταφοράς Μαθητών που αφορά το σύνολο των ημερών μεταφοράς μαθητών, από 01/04/2016 έως και 22/04/2016.