Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. ΧανίωνΑπό το Blogger.

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΑΝΑΠΛΗΤΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠΚατόπιν οδηγίας που λάβαμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 29/01/2021 από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σας γνωρίζουμε ότι για την Παρασκευή 08/01/2021 το απουσιολόγιο συμπληρώνεται με την επισήμανση «προετοιμασία σχολικής μονάδας- αναδιοργάνωση ωρολογίου προγράμματος» στην στήλη ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Για την συγκεκριμένη ημερομηνία, ΔΕΝ αναγράφονται οι ώρες του ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Εορτή των Τριών Ιεραρχών


Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Συμπλήρωση Φόρμας για ΕΡΓΑΝΗ (ΟΑΕΔ) Νεοπροσληφθέντων Αναπληρωτών Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (Δ' Φάσης Πρόσληψης) Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων


Σας ενημερώνουμε ότι οι Αναπληρωτές μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, πρέπει να καταγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του ΟΑΕΔ απαραιτήτως την ίδια ημέρα που αναλαμβάνουν Υπηρεσία στη σχολική τους μονάδα. 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ (Δ΄ ΦΑΣΗ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΟι αναπληρωτές-τριες μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, αφού ενημερωθούν από την ιστοσελίδα μας για την Απόφαση τοποθέτησής τους, οφείλουν να παρουσιαστούν και να κάνουν Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας στα σχολεία τους την Πέμπτη 21-01-2021 ή την Παρασκευή 22-01-2021, προσκομίζοντας το σύνολο των δικαιολογητικών (εάν κάποιος έχει τοποθετηθεί σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας και η υποβολή των δικαιολογητικών λαμβάνουν χώρα στη σχολική μονάδα βάσης).

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. /Ε.Β.Π. Δ’ ΦΑΣΗΣΚοινοποιούμε πίνακα με τις τοποθετήσεις αναπληρωτών μελών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. Δ’ φάσης. Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα τοποθέτησης την Πέμπτη 21-01-2021 ή την Παρασκευή 22-01-2021.

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ (Δ΄ ΦΑΣΗ)Καλωσορίζουμε τους Αναπληρωτές μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ κλάδων ΠΕ21/ΠΕ28/ΔΕ01 που προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων βάσει την με Αρ. Πρωτ. 5275/Ε4/18-1-2021 (ΑΔΑ: 6Δ0Ψ46ΜΤΛΗ-435) απόφαση με θέμα: Πρόσληψη 107 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021» (ΟΠΣ 5069633) για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

Επείγον – Έλεγχος δικαιολογητικών και εντύπων πρόσληψης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δ΄ ΦάσηςΠαρακαλούμε τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των σχολικών μας μονάδων όπου τοποθετήθηκαν με τη Δ΄ Φάση Προσλήψεων Αναπληρωτές (Υπουργ. Αποφάσεις 07-01-2021), να μεριμνήσουν για την ορθή και πλήρη συμπλήρωση των εντύπων πρόσληψης από τους νεοπροσληφθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς και την κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών (που υπάρχουν σε προηγούμενη ανάρτηση).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Συμπλήρωση Φόρμας για ΕΡΓΑΝΗ (ΟΑΕΔ) Νεοπροσληφθέντων Αναπληρωτών (Δ' Φάσης Πρόσληψης και Ειδικής Πρόσκλησης) Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων


Σας ενημερώνουμε ότι οι Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρέπει να καταγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του ΟΑΕΔ απαραιτήτως την ίδια ημέρα που αναλαμβάνουν Υπηρεσία στη σχολική τους μονάδα. 

Πλατφόρμα δωρεάν ελέγχου COVID -19 για εκπαιδευτικούς


Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - Δ΄ ΦΑΣΗΣΟι αναπληρωτές-τριες εκπαιδευτικοί, αφού ενημερωθούν από την ιστοσελίδα μας για την Απόφαση τοποθέτησής τους, οφείλουν να παρουσιαστούν και να κάνουν Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας στα σχολεία τους την Παρασκευή 08-01-2021 ή τη Δευτέρα 11-01-2021, προσκομίζοντας το σύνολο των δικαιολογητικών. (Εάν κάποιος έχει τοποθετηθεί σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας και η υποβολή των δικαιολογητικών λαμβάνουν χώρα στη σχολική μονάδα βάσης).  
Αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής ή θα ζητήσουν απευθείας αναρρωτική άδεια, εάν το επιθυμούν και για τη δική τους διευκόλυνση μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στο γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων. Τα δικαιολογητικά πρόσληψής τους και η καταχώριση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα γίνει απευθείας στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων. 
Παρακαλούμε για την ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση των εντύπων πρόσληψης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας (08-01-2021 ή 11-01-2021). Τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να προσκομιστούν/αποσταλούν στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων το αργότερο έως την Πέμπτη 14-01-2021 και ώρα 12:00 π.μ.
 Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την πρώτη μισθοδοσία, διαφορετικά η Διεύθυνση υποχρεούται να καθυστερήσει τη μισθοδοσία όσων έχουν εκκρεμότητες έως την ολοκλήρωση του ατομικού τους φακέλου.
 Σύμφωνα με την Υπουργική Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.: 115736/Ε1/04-09-2020 στην περίπτωση που αναπληρωτής εκπαιδευτικός βρεθεί να πάσχει από κορωνοϊό Covid-19 οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, δεν υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη σχολική μονάδα κατά το χρονικό διάστημα των 2 ημερών. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας του οφείλει να προσκομίσει, πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών, και μια υπεύθυνη δήλωση μετά των σχετικών ιατρικών εγγράφων από τον θεράποντα ιατρό του, εκ των οποίων θα αποδεικνύεται ότι δεν προσήλθε για ανάληψη υπηρεσίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, επειδή έπασχε από κορωνοϊό Covid-19.
 Σημείωση: Οι αναπληρωτές θα αναζητήσουν το ονοματεπώνυμό τους στους Πίνακες που υπάρχουν ανά έργο πρόσληψης (Πράξη), ώστε να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα έντυπα με το λογότυπο ΕΣΠΑ.
 Οι εν λόγω Πράξεις με τα συνοδευτικά Έντυπα παρατίθενται παρακάτω:

 ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ


 ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΕΣΠΑ - ΟΠΣ 5069634)

 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ (ΕΣΠΑ - ΟΠΣ 5069631)

 ΣΜΕΑΕ (ΕΣΠΑ - ΟΠΣ 5069633)


 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (ΕΣΠΑ - ΟΠΣ 5069645)

 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (ΠΔΕ) *

 Τ.Υ. - ΖΕΠ (ΕΣΠΑ - ΟΠΣ 5069864)


 * Προσοχή: Η ένδειξη ΠΔΕ αφορά σε Προσλήψεις οι οποίες έχουν γίνει μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, συνεπώς τα Έντυπα προς συμπλήρωση δεν έχουν τα λογότυπα του ΕΣΠΑ.

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δ' Φάσης Γενικής - Ειδικής Αγωγής - Παράλληλης Στήριξης


Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ' φάσης για το σχολικό έτος 2020 - 2021 σύμφωνα με τις δηλώσεις τους και τα υπάρχοντα κενά της Δ/νσης ΠΕ Χανίων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ (ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)Οι αναπληρωτές-τριες μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ, αφού ενημερωθούν από την ιστοσελίδα μας για την Απόφαση τοποθέτησής τους, οφείλουν να παρουσιαστούν και να κάνουν Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας στα σχολεία τους την Παρασκευή 08-01-2021 ή τη Δευτέρα 11-01-2021, προσκομίζοντας το σύνολο των δικαιολογητικών. (Εάν κάποιος έχει τοποθετηθεί σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας και η υποβολή των δικαιολογητικών λαμβάνουν χώρα στη σχολική μονάδα βάσης).

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ RAPID-TEST CΟVΙD-19 ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Στο πλαίσιο της πρόληψης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αλλά και του ενδιαφέροντός μας για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών και μαθητών των σχολικών μας μονάδων, ενόψει της δια ζώσης  λειτουργίας τους, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με τις κινητές μονάδες υγείας του ΕΟΔΥ Χανίων, οργανώνουν την υλοποίηση τεστ COVID-19 στον αύλειο χώρο του ΙΚΑ Χανίων, στα isobox, την Παρασκευή 8/1/2021 από 09:00-13:00.

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021

ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Δ' ΦΑΣΗΣ


Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες με τα κενά που προκύπτουν σύμφωνα με τις
ανάγκες της υπηρεσίας μας: