Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. ΧανίωνΑπό το Blogger.

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Λειτουργικά κενά, εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ19/20-Πληροφορικής

Κοινοποιούμε πίνακες λειτουργικών κενών, εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής  και ΠΕ19/20-Πληροφορικής στους οποίους εμφαίνονται τα σχολεία βάσης.Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στους προσφυγικούς καταυλισμούς

Όπως δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου: «Μέχρι το τέλος του χρόνου και με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, όπως καταγράφονται από το αρμόδιο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αναμένεται να ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος προσλήψεων σε προσφυγικές δομές της επικράτειας για 2.500 ανέργους».

Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

Αποζημίωση Μη Ληφθείσας Αδείας

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 22/07/2016 καταβλήθηκε η αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ "Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία" και "Ολοήμερο Νηπιαγωγείο" και την Τρίτη 26/7/2016

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

Αποσπάσεις-προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Κοινοποιούμε εγκύκλιο για τις αποσπάσεις-προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κων, κλάδων, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων Ε.Α.Ε., ΠΕ60-Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε., ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16-Μουσικής και ΠΕ19/20-Πληροφορικής.

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016

Β΄ φάση τοποθετήσεων - Υποβολή αιτήσεων για τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων επί των πινάκων των Μεταθέσεων - Τοποθετήσεων

Κοινοποιούμε πίνακα με τη β΄ φάση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.

Τίθεται πενθήμερη προθεσμία, ήτοι έως και την Τρίτη, 26-07-2016, υποβολής αιτήσεων για τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων επί των πινάκων των Μεταθέσεων - Τοποθετήσεων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών,  ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16-Μουσικής,  Α΄ και Β΄ Φάσης, απευθείας στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε.Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

Mεταθέσεις- Tοποθετήσεις εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ70-Δασκάλων Ε.Α.Ε., ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16-Μουσικής εντός ΠΥΣΠΕΚοινοποιούμε Πίνακες με τις μεταθέσεις/τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ70-Δασκάλων  Ε.Α.Ε., ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16-Μουσικής εντός ΠΥΣΠΕ Χανίων, ως εξής:

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση σε παρουσίαση βιβλίου

Κοινοποιούμε την πρόσκληση για την παρουσίαση του συλλογικού τόμου 
«Ελευθέριος Βενιζέλος. Η διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης του: ιδεολογικές αφετηρίες και επιρροές.»

Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση Υποψηφίων Αναπληρωτών εκπ/κών Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΕΑΕ) σχ. έτους 2016-17

Κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. 116492/E2/14-07-2016 (ΦΕΚ 2218/18.07.2016 τ.Β΄ & ΑΔΑ: ΩΓΙ04653ΠΣ-ΞΧΞ) Υπουργική Απόφαση

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση Μετάταξης

Πρόσκληση Μετάταξης σε Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό σχολικού έτους 2016-2017 και 2017 για το Νότιο Ημισφαίριο

Αναρτώνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό σχολικού έτους 2016-2017 και 2017 για το Νότιο Ημισφαίριο

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ -ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Κοινοποιούμε εγκύκλιό μας, που αφορά τη διαδικασία μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων, εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16-Μουσικής, σε Σχολικές Μονάδες Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε.  Χανίων.

Κοινοποιούμε, επίσης:
2.    Πίνακες, αντίστοιχων,(ΠΕ 70-60 , ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)  κενών οργανικών θέσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Πέμπτη, 14 Ιουλίου έως και την Τετάρτη, 20 Ιουλίου και ώρα 15:00, στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Χανίων (κ. Φυτράκη Αργυρώ) αυτοπροσώπως ή με fax στα τηλ. 28210-47310 ή 28210-47301)Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΗΛ. 2821047310

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016

Δημοσίευση ανακοίνωσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Κοινοποιούμε την αρ. 112154/Η2/8-7-2016 Υ.Α. με θέμα "Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018" (ΑΔΑ: 60ΜΓ4653ΠΣ-ΨΘ3) και την αίτηση απόσπασης.

Τρίτη 12 Ιουλίου 2016

Πίνακες μορίων για βελτίωση / οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ Χανίων

Κοινοποιούμε πίνακες, όπου εμφαίνονται τα μόρια:
α) των εκπαιδευτικών που είχαν υποβάλει αίτηση βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης, με τις διαδικασίες των μεταθέσεων σχ. έτους 2015-16
β) των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ 70 ΕΑΕ και ΠΕ06 που μετατέθηκαν από 22-06-2016 στο ΠΥΣΠΕ Χανίων από άλλα ΠΥΣΠΕ
γ) εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, που κρίθηκε οργανικά υπεράριθμος στο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 7ο που υποβιβάστηκε σε 7/θ και επιθυμεί να τοποθετηθεί με τις τακτικές αποσπάσεις.

Πρόσκληση Υποψηφίων Αναπληρωτών εκπ/κών Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) σχ. έτους 2016-17

Κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. 112158/E2/08-07-2016 (ΦΕΚ 2133/11.07.2016 τ.Β΄ & ΑΔΑ: Ω4Κ84653ΠΣ-Α36) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017».

Η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη 12-07-2016 έως και την Τρίτη 19-07-2016.

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016

Ανακοίνωση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Χανίων

Σας κοινοποιούμε:
α)  πίνακα με τα μόρια των εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων,  που κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι στα Δημοτικά Σχολεία Χανίων 7ο, Χανίων 12ο και Χανίων 18ο που υποβιβάστηκαν
β)  πίνακα κενών οργανικών θέσεων ίδιας και όμορης ομάδας, για την τοποθέτηση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων
Παρακαλούνται οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα (α) να επικοινωνήσουν σήμερα, 11-07-2016, με το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Χανίων, στο τηλ. 2821047310

Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΗΛ. 2821047310

Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών σχολείων

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016

Ενημέρωση για μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς

Σύμφωνα με τις αποφάσεις με αρ. πρωτ. 109495/Ε1/4-07-2016 , αρ. πρωτ. 109503/Ε1/4-07-2016 , αρ. πρωτ. 109483/E1/4-07-2016 αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικές με τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης και την ανακοίνωση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση Π/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους μέχρι και 8-07-2016.
 Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, η ανάληψη της υπηρεσίας τους στην Π.Ε. Χανίων μπορεί να γίνει αποστέλλοντας υπογεγραμμένο το έντυπο αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας στο 2821047301.
Το ίδιο έντυπο, στη συνέχεια, πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε.
Χανίων, Γκερόλα 48β, Χανιά, Τ.Κ. 73134.
 Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας μας.

Πανελλαδικό Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας

Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα "Πανελλαδικό Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας"