Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. ΧανίωνΑπό το Blogger.

Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Πληρωμή Απριλίου Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πράξεων Ε.Σ.Π.Α. και ΠΔΕ
Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι έχει γίνει πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Δικαιούχων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π.,  Δεδουλευμένα Απριλίου 2019, σε όλες  τις πράξεις  ΕΣΠΑ και ΠΔΕ .

Δράση Αιμοδοσίας

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Πέμπτη 23 Απριλίου 2020

Παραλαβή ηλεκτρονικού εξοπλισμού


Κοινοποιούμε την παρακάτω ανακοίνωση του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.:
Προκειμένου οι σχολικές μονάδες να παραλάβουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό είναι απαραίτητη προϋπόθεση τα στοιχεία των Διευθυντών των σχολείων να είναι σωστά καταχωρισμένα στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

Τρίτη 21 Απριλίου 2020

Εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν. 1824/88 - Ανανέωση ενδιαφέροντοςΚοινοποιούμε έγγραφο σχετικό με τις εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δευτέρα 20 Απριλίου 2020

Πασχαλινή Κάρτα Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων


Δευτέρα 13 Απριλίου 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020Ενημερώνουμε τις Σχολικές μας Μονάδες, ότι με βάση την τελευταία εγκύκλιο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ, με αρ. πρωτ.: 1473/09-04-2020 (ΑΔΑ:96Μ046ΜΤΛΗ -0ΔΓ), η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ και ΑΝΑΡΤΗΣΗ των Απουσιολογίων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών /ΕΕΠ/ΕΒΠ ΕΣΠΑ και ΠΔΕ για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 θα γίνει σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.

Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ υποβολής αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών - 10 ΑπριλίουΟι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να παραιτηθούν από την υπηρεσία (1-10 Απριλίου) θα αποστείλουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες στο...

Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - Επικαιροποίηση στοιχείων για προμήθεια συσκευών / Laptop


Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων  :  α) Φ8/43641/Δ4/6-4-20 με θέμα "Καταγραφή στο ΠΣ myschool των Υπολογιστών των σχολικών μονάδων με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο,    β)Φ.478.6/74/43904/Α2/7-4-2020  με θέμα: "Υποβολή αναγκών εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών",    γ)Φ478.6/75/44420/Α2/9-4-2020 με θέμα:  "Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αναγκών εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευων" , σας ενημερώνουμε ότι η προμήθεια των φορητών συσκευών λάπτοπ/ ταμπλέτ θα γίνει ως εξής:

Δημοσίευση ΚΥΑ για τις ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές

Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

Τρίτη 7 Απριλίου 2020

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση Π.Ε. Χανίων από 18/03 και μέχρι νεότερης απόφασης του Υπουργείου Παιδείας

Ιστολόγια Νηπιαγωγείων Και Φόρμα Τεχνικής Υποστήριξης


Μετά από διερεύνηση των υπαρχόντων ιστολογίων των σχολικών μονάδων που έκανε η Δ.Π.Ε Χανίων, αναρτούμε επικαιροποιημένο πίνακα με ιστολόγια Νηπιαγωγείων στα οποία ήταν δυνατή η πρόσβαση και βρέθηκαν ενημερωμένα μέχρι 07-04-2020, για ανατροφοδότηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Ο πίνακας αυτός θα εμπλουτιστεί στη συνέχεια με νέες καταγραφές όσο θα προχωράει η επικαιροποίησή τους.

Συμμετοχή Εκπαιδευτικών - Διερμηνέων Νοηματικής στα μαθήματα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης


Πρόσκληση για τη συγκρότηση Ομάδας Εκπαιδευτικών - πιστοποιημένων Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) στις βιντεοσκοπήσεις των μαθημάτων της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης

Έγγραφο του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Νηπιαγωγών για εθελοντική συμμετοχή σε επιμορφωτικές συναντήσεις με τηλεδιάσκεψη


Πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΠΕ 60 για εθελοντική συμμετοχή
σε επιμορφωτικές συναντήσεις με τηλεδιάσκεψη για τη διαχείριση ζητημάτων
που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως επικοινωνία τους με τις σχολικές τους
κοινότητες»


Πρόγραμμα εξ αποστάσεως υποστήριξης εκπαιδευτικών


Πρόγραμμα εξ αποστάσεως υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων της 3ης Ενότητας Χανίων & 5ης Ενότητας Ηρακλείου από 09/04/2020 έως 10/04/2020 στην παιδαγωγική αξιοποίηση της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σχετικό Έγγραφο

Εγκύκλιος μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2019-2020Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 43223/Ε4/03-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΘ0Υ46ΜΤΛΗ-ΖΣΚ) εγκύκλιος μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2019-2020.

Σάββατο 4 Απριλίου 2020

Συμμετοχή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του ΥΠΑΙΘ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Συμμετοχή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

 Έγγραφο Του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

Οδηγίες για τα απουσιολόγια / παρουσιολόγια Μαρτίου των πράξεων ΕΣΠΑ & ΠΔΕΠρος απάντηση των ερωτημάτων σας σχετικά με τη συμπλήρωση των Απουσιολογίων/Παρουσιολογίων Μαρτίου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες ως τώρα οδηγίες από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ,

Επικαιροποίηση στοιχείων MySchool


Κοινοποιούμε το παρακάτω μήνυμα της Υφυπουργού Παιδείας κας. Ζαχαράκη Σοφίας, σχετικά με την επικαιροποίηση των στοιχείων των γονέων στο πληροφοριακό σύστημα myschool:

Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ

Παρακαλούμε τα Δημοτικά μας Σχολεία, να μας ενημερώσουν για τις ελλείψεις/ανάγκες του συνολικού αριθμού των μαθητών, ως προς τον τεχνολογικό εξοπλισμό, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συμπληρώνοντας έως την, Τετάρτη 02-04-2020, τον πίνακα που βρίσκεται στον σύνδεσμο.

Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο


Παρακαλούμε τις Σχολικές μας Μονάδες, να ενημερωθούν για τις απαιτούμενες ενέργειες, σχετικά με την κοινοποίηση ενημερωτικού υλικού για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, από το έγγραφο του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Τετάρτη 1 Απριλίου 2020