Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. ΧανίωνΑπό το Blogger.

Οδηγίες Για Την Υλοποίηση Της Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Οδηγίες Υλοποίησης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Όσον αφορά την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, παρακαλούμε ενημερωθείτε από το ΦΕΚ 4188/10-09-2021.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021


Όσον αφορά την παροχή Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021 σύμφωνα με το ΦΕΚ Β3882_20_ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 1201226_ΓΔ4_12_09_20 και την τροποποίησή του, απαραίτητο είναι να γίνουν κατά σειρά, οι παρακάτω ενέργειες:
 1.  Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, ενημερώνουν τη πλατφόρμα myschool με τους εκπαιδευτικούς (μόνιμους και αναπληρωτές) που απασχολούνται στη σχολική μονάδα.
 2.  Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δημιουργούν (εφ' όσον δεν διαθέτουν ήδη) προσωπικούς λογαριασμούς στο Π.Σ.Δ. Οδηγίες δημιουργίας λογαριασμού υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.sch.gr/assist/odigies/registerintro/registerhowteacher/ Αν διαθέτετε λογαριασμό, αλλά έχετε ξεχάσει τα στοιχεία σύνδεσής σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: https://www.sch.gr/manual/registerintro/#password.
 3. Εν συνεχεία, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, ενημερώνουν το myschool στο ειδικό πεδίο που έχει δημιουργηθεί, το mail του εκπαιδευτικού που ανήκει στο Π.Σ.Δ.
 4. Ύστερα, κάθε εκπαιδευτικός, 

  A)   Όσον αφορά τη σύγχρονη εκπαίδευση

  Ισχύουν όσα αναφέρονται στο 121802/ΓΔ4/15-09-2020 έγγραφο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», το ΦΕΚ 5044/14-11-2020 με θέμα :"Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-09-2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21» και η εγκύκλιος (14-11-2020) Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
   Ο εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργήσει τη δική του προσωπική τάξη. 
   ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περίπτωση που την προηγούμενη σχολική χρονιά, ο εκπαιδευτικός είχε δημιουργήσει free account χρησιμοποιώντας το mail του Π.Σ.Δ. (της μορφής username@sch.gr) θα πρέπει ΠΡΩΤΑ να προβεί στη διαγραφή του λογαριασμού αυτού. Αναλυτικές οδηγίες μπορεί να βρει στο παρακάτω σύνδεσμο: https://webex.sch.gr/docs/Delete_old_free_webex_account.pdf
   Ο εκπαιδευτικός, δημιουργεί τη δική του τάξη webex. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μπορείτε να τα βρείτε σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:
  https://webex.sch.gr/docs/loginwebex.pdf
  https://webex.sch.gr/docs/EgkatastasiWebexTeacherSch.pdf
  https://pekes.pdekritis.gr/webexquickguide/?fbclid=IwAR1t0iSV-I6hbURGxKa1ETKVhXgIBWKKmMqTUW6rAuxEgQphVNpfIzaz9LM

   Γενικότερες οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο:
   https://webex.sch.gr/docs/UseWebexTeacherSch.pdf 

     B) Όσον αφορά την ασύγχρονη εκπαίδευση

   Ο εκπαιδευτικός, έχει στη διάθεσή του διάφορα εργαλεία που προφέρονται με πιστοποίηση του Π.Σ.Δ.
 • Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me
   Επίσημα εγχειρίδια για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, μπορείτε να βρείτε εδώ
 • Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ή-τάξη
   Επίσημα εγχειρίδια για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, μπορείτε να βρείτε εδώ
  Το σχολικό ή προσωπικό εκπαιδευτικό ιστολόγιο, μπορεί να αποτελέσει ένα ικανό εργαλείο για την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και τη διαμοίραση εκπαιδευτικού υλικού, δεν μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε τάξεις με τα χαρακτηριστικά των δύο παραπάνω πλατφορμών. Κάθε σχολική μονάδα, καθώς επίσης και κάθε εκπαιδευτικός με λογαριασμό στο Π.Σ.Δ., έχει δικαίωμα να αποκτήσει ένα (1) ιστολόγιο. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Σε κάθε χρήστη, αντιστοιχεί ένα μόνο ιστολόγιο, και η διαδικασία απόκτησης δεύτερου, απαιτεί ειδική άδεια. Οπότε αισθανθείτε ασφάλεια μεν να πειραματιστείτε, αλλά μην το διαγράψετε.
  Αναλυτικές οδηγίες, μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο.
  Το Π.Σ.Δ. υποστηρίζει διάφορα είδη ηλεκτρονικής μάθησης, τα οποία βρίσκονται διαθέσιμα στο σύνδεσμο.

 1. Παράλληλα με τη δημιουργία των ηλεκτρονικών τάξεων (σύγχρονης/ασύγχρονης εκπαίδευσης) από τους εκπαιδευτικούς, ισχύουν όσα αναφέρονται στην 39731/Δ2/20-03-2020 εγκύκλιο του υπουργείου. Οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ (https://www.sch.gr/services).
 2.  Ο διευθυντής του σχολείου ή/και ο εκπαιδευτικός που έχει οριστεί πέρυσι σαν διαχειριστής των μαθητικών λογαριασμών στην εν λόγω πλατφόρμα οφείλει να κάνει τις παρακάτω ενέργειες, όσον αφορά τους μαθητικούς λογαριασμούς.
  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός είχε οριστεί πέρυσι διαχειριστής και έχει αποχωρήσει από τη σχολική μονάδα, θα πρέπει να τον/ην αφαιρέσετε, σύμφωνα με τις εξής οδηγίες.
   Για τους μαθητές:

   Νηπιαγωγείων και Α΄ τάξης

   Παρακαλούνται τα σχολεία να ενημερώσουν σχετικά τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών μαθητές των Νηπιαγωγείων και της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου, αλλά και κάθε μαθητή/τριας που μέχρι σήμερα δεν έχει αποκτήσει λογαριασμό πρόσβασης το ΠΣΔ ότι μπορούν να φροντίσουν για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στο σύνδεσμο: https://register.sch.gr/students/.
   Για τη διαδικασία εγγραφής επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:
   • Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή.
   • Κατά την εγγραφή θα ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου) του/της μαθητή/τριας. Είναι αυτός που αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των προηγούμενων ετών.
   • Οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και των Α’ και Β’ Τάξεων Δημοτικού Σχολείου που πιθανόν δεν γνωρίζουν τον ΑΜ του μαθητή μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο για να τον πληροφορηθούν.
   • Είναι αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης e-mail του και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.
   • Στο πεδίο «Τμήμα» αν υπάρχει μόνο ένα τμήμα, πρέπει να οριστεί ο αριθμός 1.
   • Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής.
   Οι οδηγίες για τη δημιουργία των μαθητικών λογαριασμών, βρίσκονται διαθέσιμες στο παρακάτω σύνδεσμο: https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf

    Β΄ τάξης έως ΣΤ (πρώην Α εως Ε)

   Αυτοί οι μαθητές, που ήταν την περυσινή χρονιά στο σχολείο στις τάξεις Α έως Ε πρέπει να προωθηθούν στη καινούρια τους τάξη (από Α σε Β, από Β σε Γ κ.ο.κ.). σύμφωνα με τις εξής οδηγίες.
   ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αν τυχόν υπάρχουν μαθητές που έχουν πάρει μεταγραφεί σε άλλο σχολείο, τότε θα πρέπει να αποδεσμευτούν και να προωθηθούν στο αντίστοιχο σχολείο στο οποίο πήγαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν και για τους μαθητές των πρώην ΣΤ τάξεων (τώρα Α’ Γυμνασίου)

   Α Γυμνασίου (πρώην ΣΤ)

   Για τους μαθητές που φέτος αλλάζουν σχολείο ή/και βαθμίδα εκπαίδευσης (από Δημοτικό σε Γυμνάσιο, ή μεταγραφή σε άλλο σχολείο) πρέπει, από το περιβάλλον διαχείρισης των μαθητικών λογαριασμών https://register.sch.gr/studentsadmin - σύνδεση με τους κωδικούς του ΠΣΔ του σχολείου) να γίνει αποδέσμευση των μαθητών αυτών, ώστε να εισαχθούν/δημιουργηθούν οι λογαριασμοί τους στο σχολείο υποδοχής.
   Η διαδικασία έχει ως εξής:
   1. Σύνδεση στο περιβάλλον διαχείρισης των μαθητικών λογαριασμών https://register.sch.gr/studentsadmin
   2. Επιλέγουμε την επιλογή: 4: "Διαχείριση , αποδέσμευση ενός ή και πολλών ενεργών μαθητικών λογαριασμών ταυτόχρονα"
   3. Επιλέγουμε τμήμα
   4. Επιλέγουμε τους μαθητές
   5. Πατάμε το κουμπί: Μετακίνηση σε άλλο σχολείο/Αποδέσμευση
   Η διαδικασία αυτή, πρέπει να γίνει άμεσα. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ