Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. ΧανίωνΑπό το Blogger.

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ’ ΦΑΣΗΣ

 

 

Καλωσορίζουμε τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς της Δ’ φάσης, διδακτικού έτους 2020-2021.

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Έναρξη δράσης «Ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση»Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με οκτώ φορείς (Πανεπιστήμιο Πειραιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΙΤΥΕ-Διόφαντος), προχώρησε από το καλοκαίρι σε ενέργειες για την υλοποίηση επιμορφωτικής δράσης για το σύνολο των εκπαιδευτικών της χώρας μόνιμων και αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020

Προσλήψεις Αναπληρωτών μελών ΕΕΠ Κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων βάσει Ειδικής ΠρόσκλησηςΚαλωσορίζουμε τους Αναπληρωτές μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων που προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων βάσει της με Αρ. Πρωτ. 169863/Ε4/15-12-2020 Ειδικής Πρόσκλησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων ΕΕΠ Κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση [άρθρο 46 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄), όπως αυτή ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 16-12-2020.

Ευχές Χριστουγέννων 2020-Πρωτοχρονιάς 2021
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

Οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης

Κοινοποιούμε τους οριστικούς πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων και αιτούνται μετάθεση: 

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΝ! Δήλωση ύπαρξης διαδραστικού πίνακα σε εργαστήριο πληροφορικής (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)Κατόπιν αιτήματος της ΠΔΕ Κρήτης, παρακαλούνται οι Δ/ντες-ριες και οι Προϊσταμένες-οι, των Δημοτικών μας Σχολείων, που δεν έχουν δηλώσει στην παρακάτω φόρμα, για την ύπαρξη ή όχι διαδραστικού πίνακα στο εργαστήριο πληροφορικής της Σχολικής τους μονάδας, να το πράξουν άμεσα και οπωσδήποτε μέχρι σήμερα (Παρασκευή 18/12/2020) και ώρα 14:00.

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Ανακοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)κατά το σχολικό έτος 2020-2021


Ανακοινοποιείται στο ορθό η αριθ.πρωτ.169863/E4/15-12-2020 (ΑΔΑ: 63ΟΩ46ΜΤΛΗ-Ξ3Β) ειδική πρόσκληση μόνο ως προς τον πίνακα που αποτελεί το Παράρτημα Ι: Ομάδες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

Προσωρινοί πίνακες μορίων μετάθεσης


Κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων και αιτούνται μετάθεση: 

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

Δυνατότητα μετάταξης στη Δ/νση Π.Ε. Χανίων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας


Σας ενημερώνουμε ότι στη Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων έχουν εγκριθεί 8 θέσεις όπου μπορούν να μεταταχθούν δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020.

Οδηγίες για τις αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης στο πλαίσιο του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020, όπου μπορούν να συμμετέχουν και μόνιμοι εκπαιδευτικοί


Κοινοποιούμε οδηγίες για τις αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης στο πλαίσιο του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020, όπου μπορούν να συμμετέχουν και μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να μεταταχθούν/αποσπαστούν σε κάποιο Φορέα του Δημοσίου.

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Επιμορφωτικές δράσεις για τις/τους εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης


Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες και Προϊστάμενοι/ες να ενημερώσουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης της σχολικής τους μονάδας για τις επιμορφωτικές δράσεις που αναφέρονται στο παρακάτω έγγραφο.

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Συμπλήρωση Φόρμας για ΕΡΓΑΝΗ (ΟΑΕΔ) Νεοπροσληφθέντων Αναπληρωτών μελών ΕΕΠ ΠΕ23 και ΠΕ30 Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων


Σας ενημερώνουμε ότι οι Αναπληρωτές μέλη ΕΕΠ πρέπει να καταγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του ΟΑΕΔ απαραιτήτως την ίδια ημέρα που αναλαμβάνουν Υπηρεσία στη σχολική τους μονάδα. 

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020

Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των ΕΕΠ
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αφού ενημερωθούν από την ιστοσελίδα μας για την Απόφαση τοποθέτησής τους, οφείλουν να παρουσιαστούν και να κάνουν Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας στα σχολεία τους

Τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών σε ομάδες σχολείων
Κοινοποιούμε πίνακες με τις τοποθετήσεις των Αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

Προσλήψεις Αναπληρωτών μελών Ε.Ε.Π. ΠΕ23 ΚΑΙ ΠΕ30 – Δήλωση Τοποθέτησης


Καλωσορίζουμε τους Αναπληρωτές μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών που προσλήφθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Παράδοση ηλεκτρονικών συσκευών (tablets)Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 1η Δεκεμβρίου 2020, παραδόθηκαν ανπό το Δήμο Χανίων 315 ηλεκτρονικές συσκευές (tablets) στη Διεύθυνση ΠΕ Χανίων.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Συμπλήρωση Απουσιολογίων Αναπληρωτών εκπ/ών - ΕΕΠ - ΕΒΠ κατά την εφαρμογή της σύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης την περίοδο αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω COVID-19


1.Τα απουσιολόγια θα συμπληρώνονται με βάση το νέο τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα της εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης. Από τις 16/11/2020 για την Πρωτοβάθμια και 9/11/2020 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα αναγράφονται οι νέες ώρες (στήλη ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) χωρίς να επηρεάζεται η μισθοδοσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΕΠ/ΕΒΠ ,ακόμα και στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το παλαιό προβλεπόμενο ωράριο.