Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. ΧανίωνΑπό το Blogger.

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Π.Ε.Κ.Ε.Σ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2316/τ/Β΄/19-6-18, η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης. 

Ενημέρωση Από το ΠΣ myschool Για Την Καταχώριση Στοιχείων Για Το Σχολικό Έτος 2018-2019

Υπενθυμίζουμε στους Δ/ντες-ριες/Προισταμένους-ες των Σχολικών μας Μονάδων,  ότι σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., και όσον αφορά την σωστή συμπλήρωση των στοιχείων της πλατφόρμας MySchool, πρέπει να εγγραφούν οι μαθητές για το Σχολικό Έτος 2018-2019, να δημιουργηθούν τμήματα για τις τάξεις γενικής παιδείας και να εγγραφούν οι μαθητές σε αυτά, καθώς και να δημιουργηθούν τμήματα ολοημέρου και να εγγραφούν οι μαθητές στα τμήματα αυτά, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της υπηρεσίας στον ετήσιο σχεδιασμό.
Κοινοποιούμε το σχετικό μήνυμα του ΠΣ myschool, που περιγράφει την παραπάνω διαδικασία:
"Σας ενημερώνουμε ότι το σχολικό έτος 2018-19 είναι διαθέσιμο για εργασία στο ΠΣ myschool. Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τους Διευθυντές/Προϊσταμένους Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας να προχωρήσουν κατά τα γνωστά στις εγγραφές, αξιοποιώντας τη λειτουργικότητα από το Μητρώο Πολιτών (Εθνικό Δημοτολόγιο), ενώ για τη μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο έχει υλοποιηθεί λειτουργικότητα «αποστολής» των μαθητών από τα Νηπιαγωγεία στα Δημοτικά, με αποδοχή των μαθητών από τα τελευταία. Επιπλέον, έχει δοθεί η δυνατότητα αντιγραφής τμημάτων από την περασμένη σχολική χρονιά στην τρέχουσα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι σχολικές μονάδες τύπου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ δε θα μπορούν να εγγράψουν νέους μαθητές, καθώς το σύνολο αυτών θα προκύψει από τα δεδομένα που θα αποσταλούν από το σύστημα e-eggrafes του ΥΠΠΕΘ στο myschool. Επομένως, η διαχείριση τμημάτων και οι νέες εγγραφές θα είναι απενεργοποιημένες για τις μονάδες αυτές, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την τηλεφωνική υποστήριξη του συστήματος."

Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Ενημέρωση Σχετικά Με Τη Διαδικασία Αιτήσεων Επανεξέτασης και Ενστάσεων Εκπαιδευτικών

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων επανεξέτασης, ενστάσεις κλπ, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς σας, ότι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος (ΟΠΣΥΔ), όταν ανοίξει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και από την Δ/θμια Εκπ/ση.
Επομένως, δεν απαιτείται να καταθέτουν χειρόγραφες αιτήσεις με τα αιτήματά τους  στις Διευθύνσεις Π.Ε. και να διαβιβάζονται στο Υπουργείο Παιδείας.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν καταθέσει εκπρόθεσμα χειρόγραφη αίτηση απόσπασης και το αίτημα τους δεν ικανοποιήθηκε, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση μέσω συστήματος.

ΠΣ myschool - Ενημερωτικό σχετικά με νέες εγγραφές

Προκειμένου να αποφευχθούν οι διπλοεγγραφές μαθητών, στο ΠΣ myschool απενεργοποιήθηκε η φόρμα "Νέες Εγγραφές" μαθητών. Οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν στη φάση αυτή μέσω της λειτουργικότητας ανάθεσης-αποδοχής μεταξύ νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

Με εκτίμηση,
Ομάδα Υποστήριξης myschool

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 25/6/2018

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Ενημέρωση για την παραλαβή εγγράφων απόλυσης εκπαιδευτικών Ε.Σ.Π.Α, Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π

Τα έγγραφα των εκπαιδευτικών Ε.Σ.Π.Α, Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π, που ακολουθούν την απόλυσή τους, θα είναι έτοιμα προς παράδοση σ' αυτούς από την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 (μετά τις 09:00 π.μ), στη Δ/νση Α/Θμιας Εκπ/σης Χανίων  (Τμήμα Εκκαθάρισης, 2ος Όροφος).

Προσκόμιση δικαιολογητικών για άδεια ανατροφής τέκνου από Σεπτέμβριο του 2018

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Π.Ε. Χανίων προτίθενται να κάνουν χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου από Δευτέρα 3 Σεπτέμβρη του 2018, να προσκομίσουν την αίτησή τους και τα συνημμένα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας, έως και 30-06-2018.

Ενημέρωση ως προς τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Ως προς τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σας ενημερώνουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αποσπάσεων  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ). Με νεότερο έγγραφό μας, θα υπάρχει ενημέρωση για το χρονικό διάστημα που το ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΥΔ ) θα είναι ανοικτό για υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης και νέων αιτήσεων.

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

Β΄φάση τοποθετήσεων – Υποβολή αιτήσεων για τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων επί των πινάκων των Τοποθετήσεων

Κοινοποιούμε πίνακες με τη β΄ φάση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής και ΠΕ08-Καλλιτεχνικών.
Τίθεται πενθήμερη προθεσμία, ήτοι έως και την Δευτέρα, 25-06-2018 και ώρα 15:00, υποβολής αιτήσεων για τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων επί των πινάκων των Τοποθετήσεων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ86-Πληροφορικής και ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, απευθείας στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

Τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Κοινοποιούμε Πίνακες με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ08-Καλλιτεχνικών και ΠΕ86-Πληροφορικής. Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας και ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, δεν τοποθετήθηκαν καθώς αναμένονται διευκρινήσεις από το ΥΠΠΕΘ, σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησής τους.

Κυριακή 17 Ιουνίου 2018

Λίστα Σχολικών Μονάδων που απονέμεται Έπαινος (Σχολικά Έτη 2013-14 έως 2017-18)

Λίστα Σχολικών Μονάδων που απονέμεται Έπαινος κατόπιν και δικής τους συναίνεσης

Για όλους όσοι δεν υποβάλανε σχετικό αίτημα, παραταύτα, είχαν διακρίσεις, οποιοδήποτε νεώτερο αίτημά τους θα πρέπει να κατατεθεί εγγράφως προς τη "Δ/νση ΠΕ Χανίων"(κατατεθέν στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΔΠΕ Χανίων). 

Όποιο νεώτερο αίτημα θα αξιολογηθεί με το νέο σχολικό έτος (2018-19) κατά τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ.

Σάββατο 16 Ιουνίου 2018

Ημερίδα Νηπιαγωγών

Δείτε ΕΔΩ

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

Ενημέρωση Για Πληρωμή Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ε.Σ.Π.Α

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Α.Π. 2815/14-06-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η πληρωμή Ιουνίου για όλες τις πράξεις ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 5-6/07/2018 και η πληρωμή της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 17-18/07/2018.

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018

Οριστική τοποθέτηση μεταταγμένων εκπαιδευτικών, από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και ΠΕ86-Πληροφορικής


Κοινοποιούμε εγκύκλιό μας, που αφορά τη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων, εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και ΠΕ86-Πληροφορικής (Πρώην ΠΕ19-Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20-Πληροφορικής ΤΕΙ) που βρίσκονται στη Διάθεση της Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων, λόγω υποχρεωτικής μετάταξης τους από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Κοινοποιούμε, επίσης:
2.    Επικαιροποιημένους Πίνακες, με τα μόρια όσων εκπαιδευτικών υπέβαλαν αίτηση οριστικής τοποθέτησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018 έως και την Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00,  στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Χανίων, αυτοπροσώπως, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.


Απονομές Επαίνων | Διακρίσεις Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Χανίων 2015-2018

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 θα γίνουν απονομές επαίνων σε σχολικές μονάδες που κατά την τελευταία τετραετία έχουν συμμετάσχει σε συλλογικές δράσεις εκπαιδευτικής καινοτομίας, αποσπώντας σχετικές διακρίσεις ή αποτελώντας μέλος συλλογικών πρωτοβουλιών (συμμετοχή σε e-twinning, αδελφοποιήσεις, erasmus+, οικολογικά σχολεία, αειφόρο σχολείο, συμμετοχή ή διακρίσεις σε διαγωνισμούς, συλλογικές δράσεις που προκηρύχθηκαν εκ του ΥΠΠΕΘ, υλοποίηση και ανάπτυξη του ίδιου προγράμματος επί σειρά ετών και άλλα παρόμοια).


Σε περίπτωση που εμπίπτει το σχολείο σας σε μία από τις άνωθεν κατηγορίες, παρακαλώ συμπληρώστε τη σχετική φόρμα.

 Έως σήμερα έχουν ενημερώσει δια της ηλεκτρονικής φόρμας ελάχιστοι εκπαιδευτικοί και σχολεία από αυτούς που έχουν διακριθεί. Παρακαλούμε, λοιπόν, όπως μεριμνήσετε για την ενημέρωση της ΔΠΕ Χανίων.


Η εκδήλωση θα πραγματοποποιηθεί στη μικρή αίθουσα (του 2ου ορόφου) του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

Υποβολή Δηλώσεων Προτίμησης για Μετάθεση - Οριστική Τοποθέτηση ΠΕ Χανίων

Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. που ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Χανίων μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Χανίων, μέσω της Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίωνμέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την οριστικοποίηση των μεταθέσεων – τοποθετήσεων (ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 29-06-2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ | Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 | Νηπιαγωγεία


Καλημέρα σας!

Παρακάτω παρατίθεται το πρόγραμμα ων Νηπιαγωγείων (Τρι, 19/06/2018) του Συνεδρίου Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2017-18.

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώθηκε κάποιο πρόγραμμα πρέπει να προσκομιστεί στο ΤΣΔ ΠΕ Χανίων σχετική βεβαίωση και τεκμηρίωση μη ολοκλήρωσης προγράμματος.

Για όσα προγράμματα δεν έχουν διεκπεραιωθεί διοικητικά θα ακολουθήσει σχετική επικοινωνία με τους υπεύθυνους επικοινωνίας μετά τις 22 Ιουνίου, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων (προβλ. συνεδρ.: Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2018). Ακολούθως, θα εκδοθούν οι βεβαιώσεις συμμετοχής εκπαιδευτικών στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.

Σας παρακαλούμε να παρευρίσκεσθε κατά μισή ώρα νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα ομιλίας σας.

ΤΡΙΤΗ, 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, 09:00-12:00, Πνευματικό Κέντρο Χανίων (2ος όροφος)


9:00 Ειδικό ΝΓ Αυτιστικών Περιβαλλοντική Εκπαίδευση "Ένας Κήπος στο Σχολείο μου" Μανουσάκη Γεωργία

9:10 1ο Ειδικό ΝΓ Χανίων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ένας κήπος στο Σχολείο μας. Το Σχολείο μας πρασινίζει: Αρώματα, Χρώματα, Γεύσεις στον Σχολικό Κήπο Μετσοβίτη Ελένη
9:20 2ο Ειδικό ΝΓ Χανίων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Με τα Χεράκια μου τα δυο Κατασκευές από Επαναχρησιμοποίηση θα φτιάξω 1002! Ζωιδάκη Ελένη
9:35 2ο Ειδικό ΝΓ Χανίων Αγωγή Υγείας …Ας μαγειρέψουμε Παιδιά στην Κουζίνα με Χαρά… Μαρτίνη Αντιγόνη
9:35 2ο Ειδικό ΝΓ Χανίων Αγωγή Υγείας Χεράκια και Δοντάκια Αστραφτερά Ιωακείμ Γεωργία
9:45 2ο ΝΓ Σούδας Αγωγή Υγείας Κυκλοφορώ με Ασφάλεια Σπανουδάκη Σταυρούλα
9:55 3ο ΝΓ Κισάμου Πολιτιστικών Θεμάτων Μυθο-ϊστοριο-μπερδέματα Ελένη Βερυκάκη

3ο ΝΓ Κισάμου Πολιτιστικών Θεμάτων Τον Τόπο μου γνωρίζω, σε Άλλους τον προτείνω. Ελένη Χονδράκη 
10:10 32ο ΝΓ Χανίων Αγωγή Υγείας Κατοικία, Υγιεινή, Ασφάλεια Λαγουδάκης Μιχάλης
10:20 33ο ΝΓ Χανίων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΑνακυκλωSOSτε Λαμπρούδη Μαρία
10:30 4ο ΝΓ Κισάμου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Του Κήπου τα Μιλήματα και της Αυλής τα Παιχνιδίσματα Ελευθεριάδου Ευανθία
10:40 4ο ΝΓ Κουνουπιδιανών Περιβαλλοντική Εκπαίδευση "Εγώ κι Εσύ Μαζί" Πατσογιάννη Ουρανία

4ο ΝΓ Κουνουπιδιανών Πολιτιστικών Θεμάτων "Παραμύθια Μύθοι και Αλήθειες" Ψαρού Μαρία
10:55 5ο ΝΓ Κισάμου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ελιά:Το Χρυσάφι του Τόπου μας Γκαρνέτα Ελισάβετ
11:05 6ο ΝΓ Ν. Κυδωνίας Πολιτιστικών Θεμάτων Δεν περνάς κυρά Μαρία…. Κλαψινού Ιωάννα
11:15 Μπολιουδάκη Μαρία-Ζουζουνόσπιτο Πολιτιστικών Θεμάτων …Στα Χνάρια του Μίνωα… Βαρβαντάκη Ελεάννα
11:25 ΝΓ Έλους Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η Περιπέτεια της Ελιάς μέχρι να τις βγει το Λάδι Οικονόμου Ευγενία

ΝΓ Καλουδιανών Πολιτιστικών Θεμάτων Σώμα μου φτιαγμένο από Πηλό…για σένα "Ντετέκτιβ" της Τέχνης θα γενώ!!! Παιζάνη Βάια
11:40 ΝΓ Καντάνου Πολιτιστικών Θεμάτων Η Μουσική στη Ζωή μας Μπατιάνη Θωμαή
11:50 ΝΓ Ποτιστηρίων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ας το πάρει το Ποτάμι Γκόρου Αικατερίνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ | Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 | Δημοτικά Σχολεία

Καλημέρα σας!

Παρακάτω παρατίθεται το πρόγραμμα ων Δημοτικών Σχολείων (Δευ, 18/06/2018) του Συνεδρίου Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2017-18.

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώθηκε κάποιο πρόγραμμα πρέπει να προσκομιστεί στο ΤΣΔ ΠΕ Χανίων σχετική βεβαίωση και τεκμηρίωση μη ολοκλήρωσης προγράμματος.

Για όσα προγράμματα δεν έχουν διεκπεραιωθεί διοικητικά θα ακολουθήσει σχετική επικοινωνία με τους υπεύθυνους επικοινωνίας μετά τις 22 Ιουνίου, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων (προβλ. συνεδρ.: Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2018). Ακολούθως, θα εκδοθούν οι βεβαιώσεις συμμετοχής εκπαιδευτικών στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.

Σας παρακαλούμε να παρευρίσκεσθε κατά μισή ώρα νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα ομιλίας σας. Όσοι παρουσιάζετε ομιλίες μετά τις 11:00 έως και ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΩΡΑ ΟΜΙΛΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ πραγματοποίησης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 40% σύμφωνα με τα δεδομένα παρελθόντων ετών (ολοκληρωμένα/ μη ολοκληρωμένα προγράμματα).

18 IOYNIOY 2018, ώρα 08:30-15:30
25 Στήλη1 Στήλη2 Στήλη3 Στήλη4 Στήλη5 Στήλη6

8:00 Ιδ. ΔΣ Μαυροματάκη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ο Σχολικός μας Κήπος Γιαννουδάκη Ευτυχία         Γεωργουσάκη Μαρία

Ιδ. ΔΣ Μαυροματάκη Αγωγή Υγείας Καινοτόμες Αθλητικές Δράσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σβουράκης Παναγιώτης Γιαννουδάκη Ευτυχία        

Ιδ. ΔΣ Μαυροματάκη Αγωγή Σταδιοδρομίας  Διδασακλία STEM μέσα στο Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σφήκα Θεοδώρα   Βαμβουνάκη Άρτεμις

Ιδ. ΔΣ Μαυροματάκη Αγωγή Υγείας Μαθαίνω να κυκλοφορώ με Ασφάλεια Γεωργουσάκη Μαρία Σβουράκης Παναγιώτης
26 Ιδ. ΔΣ Μαυροματάκη Πολιτιστικών Θεμάτων Teachers for Europe "Πολιτιστικές Διαδρομές από την Κρήτη στην Ευρώπη" Μανωλάκης Κωσταντίνος Γιαννουδάκη Ευτυχία                
1 8:25 1ο ΔΣ Κουνουπιδιανών Πολιτιστικών Θεμάτων Η Αθηναική Τριήρης συναντά το Μινωϊκό Πλοίο Χ Γεωργοπούλου Δέσποινα

8:30 10ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Σταδιοδρομίας  Καθοδήγηση και Διεκπεραίωση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Επιπέδου Α1 &Α 2 μέσω Ενδοσχολικών Εξετάσεων Ξηρουχάκη Μανωλία

10ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Υγείας Καινοτόμες Αθλητικές Δράσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Βόλτσης Αναστάσιος

10ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Υγείας Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα: Δεξιότητες για Παιδιά Δημοτικού από 6 έως 12 χρονών Μποτωνάκη Μαρία, Ντουρουντάκη Μαρία

10ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Υγείας "Διαχείρηση Συναισθημάτων Μπάφα Σπυριδούλα

10ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Υγείας Ο Κήπος με τις 11 Γάτες Αγριμάκη Ευανθία

10ο ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Επικοισμός στον Άρη Γαλάνης Γεώργιος

10ο ΔΣ Χανίων Πολιτιστικών Θεμάτων Δημιουργώ Ηλεκτρονική Εφημερίδα Γκλάβα Αικατερίνη

10ο ΔΣ Χανίων Πολιτιστικών Θεμάτων Λίγα Λόγια και Σταράτα - Europian School Radio Βορεινάκη Ελένη
2 10ο ΔΣ Χανίων Πολιτιστικών Θεμάτων Γίνε κι εσύ ένας Έλληνας….Θεός ή μια Ελληνίδα Θεά Φλεμετάκη Μαρίνα

9:15 11ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Σταδιοδρομίας  Η Αγγλική Γλώσσα ως Εργαλείο Επιτυχίας στην Επαγγελματική Καριέρα" Πετραντωνάκη Φιλοθέη

11ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Υγείας Η Παλέτα των Συναισθημάτων Δημογερροντάκη Αικατερίνη

11ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Υγείας Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω το Σώμα μου Γκολέμη Κωσταντίνα

11ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Υγείας Καινοτόμες Αθλητικές Δράσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Μαυρούδη Αθανασία

11ο ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ένα Κάστρο διηγείται την Ιστορία του. Ορφανάκη Αγάπη

11ο ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ανακύκλωση Οικιακών Απορριμάτων Πατεράκης Κωσταντίνος

11ο ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Το Δάσος, Πηγή Ζωής Καρακύκλα Αικατερίνη

11ο ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Δημιουργώντας με την Ποίηση Χελιουδάκης Εμμανουήλ

11ο ΔΣ Χανίων Πολιτιστικών Θεμάτων Ένας Ιππότης ταξιδεύει στο Χρόνο: το Δικό μας Παραμύθι Γεωργαντά Αγγελική 

11ο ΔΣ Χανίων Πολιτιστικών Θεμάτων Παίζοντας με τους Μύθους Κλάδου Μαρία Άννα

11ο ΔΣ Χανίων Πολιτιστικών Θεμάτων Ζωγραφίζοντας το Σχολείο μας Μποβιάτσου Λαμπρινή

11ο ΔΣ Χανίων Πολιτιστικών Θεμάτων Ανεβάζοντας μια Θεατρική Παράσταση Λεμπιδάκη Βαρβάρα
3 11ο ΔΣ Χανίων Πολιτιστικών Θεμάτων Μαθαίνω για τη Διατροφή από τη Λογοτεχνία Γοναλάκη Μαρία

10:15 13ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Υγείας Οι Συνταγές της Γιαγιάς Γιαννουλάκη Τριανταφυλλιά

13ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Υγείας Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά-Κρητική διατροφή Χ

13ο ΔΣ Χανίων Πολιτιστικών Θεμάτων Γνωρίζοντας τα Επαγγέλματα Τσεκούρας Ιωάννης
4 13ο ΔΣ Χανίων Πολιτιστικών Θεμάτων Συνδημιουργώ - Συνδιαμορφώνω και Χαίρομαι" Παπαδαντωνά-κη Ευτυχία

10:35 1ο ΔΣ Κουνουπιδιανών Πολιτιστικών Θεμάτων Νοιάζομαι και Δρω Νικολαίδου Βέρα Αλυγιζάκη Χρυσούλα
5 1ο ΔΣ Κουνουπιδιανών Πολιτιστικών Θεμάτων Η Αθηναική Τριήρης συναντά το Μινωϊκό Πλοίο Τσιβούλας Αντώνιος Ντάπα Αλίκη 

10:45 1ο ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Όταν η Γη χορεύει Σταθοπούλου Ζωή Χ
6 1ο ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ο Μαγικός Κόσμος των Σπηλαίων Μπιτσάκη Μαρίνα Χ
7 10:55 2ο ΔΣ Χανίων Πολιτιστικών Θεμάτων Διασχολικό Πρόγραμμα με το 3ο Δημ Σχολ. Χανίων: Communication: Learn, Grow and Progress with new Friends" Μαρινάκη Ζαχαρένια Παπαεμμανουήλ Χαράλαμπος
8 11:00 3ο ΔΣ Κισάμου Αγωγή Υγείας Πριν να είναι Αργά… Χαχλάκης Γεώργιος Κουμής Ελευθέριος

11:05 3ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Υγείας "Μαθαίνω να τρέφομαι σωστά - Κρητική διατροφή Λιονουδάκη Ζαχαρένια Κογιαννάκη  Μαρία

3ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Υγείας "Μαθαίνω να τρέφομαι σωστά - Η Κρητική μας διατροφή Κογιαννάκη  Μαρία Λιονουδάκη Ζαχαρένια

3ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Υγείας Σεξουαλική Αγωγή "Εγώ, το σώμα μου και οι άλλοι"
Καστρινάκη Αναστασία

3ο ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση "Ζωή - Πολιτισμός - Περιβάλλον - Τουρισμός" Καστρινάκη Αναστασία Μπατσάκη Αικατερίνη

3ο ΔΣ Χανίων Πολιτιστικών Θεμάτων Διασχολικό Πρόγραμμα με το 2ο Δημ Σχολ. Χανίων: Communication: Learn, Grow and Progress with new Friends" Μαυροματάκη Στυλιανή Παρασκευο-      πούλου Αλεξάνδρα

3ο ΔΣ Χανίων Πολιτιστικών Θεμάτων Αναζητώντας τα ζώα στην Τέχνη Αποστολίδης Νικόλαος Κύρου Νικολέτα

3ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Υγείας "Μαθαίνω να τρέφομαι σωστά - Η Κρητική μας διατροφή Κογιαννάκη Μαρία Χ
9 3ο ΔΣ Χανίων Πολιτιστικών Θεμάτων Μύθοι και Συναισθήματα Φουρφουλάκη Ελένη Παρασκευοπούλου Αλεξάνδρα

11:45 5ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Υγείας Στοματική Υγιεινή Κογιαννάκη Άννα, Καβρουλάκη Αντωνία - Μαρία Χ
10 5ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Υγείας Ασφαλώς Σύνδεση (Ασφάλεια στο Διαδίκτυο) Τζόκας Κωνσταντίνος Χ
11 11:55 7ο ΔΣ Χανίων Αγωγή Υγείας-Πολιτιστικών θεμάτων Φαγητά και Γλυκά από τη Χώρα μου που καταναλώνονται σε Κοινωνικές Εκδηλώσεις  Τσισμενάκης Ιωάννης Κοτσιφάκη Ελένη

12:00 ΔΣ Αλικιανού Αγωγή Υγείας Καινοτόμες Αθλητικές Δράσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πετρακάκη Μαρία| Ορφανουδάκης Κωνσταντίνος Τσιριντάκη Παυλίνα

ΔΣ Αλικιανού Αγωγή Υγείας Our Food is our Medicine-Part 2 / Η Τροφή μας είναι το Φάρμακό μας - Mέρος 2ο Δερουκάκη Κυριακή Χ

ΔΣ Αλικιανού Αγωγή Υγείας "We are What We eat" - "Είμαστε ότι Τρώμε"
Δερουκάκη Κυριακή

ΔΣ Αλικιανού Αγωγή Υγείας Σεξουαλική Αγωγή και Διαφυλλετικές Σχέσεις Τσιρινδάνη Παυλίνα Χ
12 ΔΣ Αλικιανού Περιβαλλοντική Εκπαίδευση "Ανακύκλωση" Παπαιωάννου Αφροδίτη Κουριδάκης Αντώνιος

12:25 ΔΣ Βάμου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση "Οι Μικροί Σπηλαιολόγοι' Στάης Ανέστης Παπαδημητρίου Όλγα

ΔΣ Βάμου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση "Περιήγηση στο Σχολικό Κήπο: Δημιουργώ-Φροντίζω-Ανακαλύπτω Λιάνα Τολίκα Λουκία Παπαστάθη Κωσταντίνα
13 12:35 ΔΣ Βάμου Πολιτιστικών Θεμάτων "Όλες οι χώρες μια Αγκαλιά' Παπαδημητρίου Όλγα Στάης Ανέστης

12:40 ΔΣ Γαύδου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση "Δεν είναι Σκουπίδια είναι Παιχνίδια!"                                                                                Κατασκευή παιχνιδιών στην Αυλή του Σχολέιου από Ανακυκλώσιμα Υλικά.                                         Χ Παπαγιαννάκη Κλεονίκη
14 ΔΣ Γαύδου Πολιτιστικών Θεμάτων "Η Ιστορία του Σχολείου μας" Παπαγιαννάκη Κλεονίκη Χ

12:50 ΔΣ Έλους Αγωγή Υγείας "Ο ΦΡΙΞΟΣ" παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω για το Σώμα μου και τις Ανθρώπινες Σχέσεις Τσούκα Βασιλική Χ

ΔΣ Έλους Περιβαλλοντική Εκπαίδευση "Φροντίζω την Αυλή μου, φτιάχνω τη Μέρα μου' Μανουσάκη Άννα Χ
15 ΔΣ Έλους Πολιτιστικών Θεμάτων Μουσική "Η Γλώσσα του Κόσμου" Αθανάσιος Μίχος Χ

13:05 ΔΣ Καντάνου Αγωγή Υγείας Καινοτόμες Αθλητικές Δράσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γεωργαντά Βασιλική Πασχουλας Κωσταντίνος
16 ΔΣ Καντάνου Αγωγή Υγείας Καινοτόμες Αθλητικές Δράσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Χ Σκαράκη Αντωνία
17 13:15 ΔΣ Κατοχωρίου Αγωγή Υγείας "Ζούμε Μαζί" Κερδέλα Γεωργία

13:20 ΔΣ Παζινού Αγωγή Υγείας "Νους Υγιής σε σώμα Υγιές" Τσούτση Ευσταθία Μπαλιούση Ελένη

ΔΣ Παζινού Περιβαλλοντική Εκπαίδευση "Νερό, βασική πηγή ζωής" Χαραλαμπίδου Παρασκευή Σιακάτη Αρτεμισία 
18 ΔΣ Παζινού Πολιτιστικών Θεμάτων Πάγωμα του κάδρου Freez Frame Χρυσάνθου Αικατερίνη Καβρουλάκη Νεκταρία

13:35 ΔΣ Παλαιόχωρας Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ "Κάτσε καλά και Πάρε μπρος" Αυτοτροφοδότηση-Αυτάρκεια-Ευημερία Μπαλτσίδης Χρήστος Κουφιδάκης Εμμανουήλ

13:40 ΔΣ Περιβολίων Αγωγή Υγείας Eat Better feel Better Πάντσιου Αικατερίνη Χ

ΔΣ Περιβολίων Αγωγή Υγείας Διαπροσωπικές Σχέσεις Μαθητών Χ Νούσκαλη Αναστασία

ΔΣ Περιβολίων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ο κύκλος του νερού Νούσκαλη Αναστασία Χ
19 ΔΣ Περιβολίων Πολιτιστικών Θεμάτων Φιλαναγνωσία-Παραμύθια Νουκάκη Άννα Χ

14:00 ΔΣ Πλατάνου Πολιτιστικών Θεμάτων Στα Μονοπάτια της Μυθολογίας
Φουντουλάκη Ελένη Αντωνία
20 ΔΣ Πλατάνου Πολιτιστικών Θεμάτων Παραμύθι, Μύθι Μύθι το Κουκί και το Ρεβίθι Φουντουλάκη Ελένη Αντωνία Χ

14:10 ΔΣ Σκινέ Φουρνέ Αγωγή Υγείας Η δική μας Πυραμίδα Λιονάκη Ειρήνη Χ
21 ΔΣ Σκινέ Φουρνέ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μια Βόλτα στους Πλανήτες Δολαπτσή Ανθή Χ

ΔΣ Σκινέ Φουρνέ Πολιτιστικών Θεμάτων Μαθαίνω τη Μυθολογία της Χώρας μου Ξυπολιτάκη γεωργία  Χ
22 ΔΣ Σκινέ Φουρνέ Πολιτιστικών Θεμάτων Οι Θρησκείες του Κόσμου Καστανάρα Αθηνά Χ

14:30 ΔΣ Ταυρωνίτη Αγωγή Υγείας Κυκλοφορώ με Ασφάλεια σαν Πεζός Λυρώνη Ειρήνη Γαλανάκη Χρυσή
23 ΔΣ Ταυρωνίτη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ο Χορός των Μελισσών Γαλανάκη Χρυσή Λυρώνη Ειρήνη
24 14:40 ΔΣ Τσικαλαρίων Αγωγή Υγείας Οδεύοντας στην Εφηβεία Πανάγου Χριστίνα Χ

14:50 Ιδ. ΔΔΜΝ Ναυστάθμου Αγωγή Υγείας Είμαι Κορίτσι και είμαι Περήφανη γι αυτό - I am am a Girl and I am Proud of That!!! Χ Πλατσάκη Μαρία

Ιδ. ΔΔΜΝ Ναυστάθμου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Εco - Φιλικοί Γεωργαντά Μαριλένα Λαδά Σταυρούλα

Ιδ. ΔΔΜΝ Ναυστάθμου Πολιτιστικών Θεμάτων Σχολική Διαπολιτισμική Συνεργασία-School Intercultural Week Λαδά Σταυρούλα Πλατσάκη Μαρία

Ιδ. ΔΔΜΝ Ναυστάθμου Πολιτιστικών Θεμάτων Μαθητική εφημερίδα "Μαθητικά Χαμόγελα" Χ Λαδά Σταυρούλα

Ιδ. ΔΔΜΝ Ναυστάθμου Αγωγής Σταδιοδρομίας Ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο Κοπανάκη Ειρήνη Νικολακάκη Άννα