Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων



Από το Blogger.

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

Μισθοδοσία Αναπληρωτών ΕΣΠΑ

Σήμερα, Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Προσκόμιση Δικαιολογητικών Υπερωριών - Οδοιπορικών - Κατ' Οίκον διδασκαλίας Φεβρουαρίου 2016



Παρακαλούνται οι Διευθυντές / τριες των σχολικών μονάδων να προχωρήσουν στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην μονάδα τους για τον μήνα Φεβρουάριο 2016.

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

Εγκύκλιος 3η/09-02-2016