Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. ΧανίωνΑπό το Blogger.

Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

Πληρωμή πράξεων ΕΣΠΑ-ΠΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 28/6/2017 πληρώθηκε η μισθοδοσία έναντι Ιουνίου όλων των πράξεων Ε.Σ.Π.Α - Π.Δ.Ε.

Ανακοίνωση τροποποιημένου προγράμματος συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων.

Η Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων ανακοινώνει το τροποποιημένο πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων.
Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.
Για το τροποποιημένο πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών

Ενόψει της λήξης του διδακτικού έτους 2016-2017, υπενθυμίζουμε στους εκπαιδευτικούς, ότι: Α) Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Χανίων ή έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα που βρίσκεται σε αναστολή θα αναλάβουν υπηρεσία στο Γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε Χανίων, την Τετάρτη, 21- 06 - 2017, αυτοπροσώπως. Β) Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ είτε είναι αποσπασμένοι εντός ΠΥΣΠΕ Χανίων είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017, θα γίνει την 21η-06-2017 και μπορεί να γίνει δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας (2821047301) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά. Σχετικό Έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Η Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων ανακοινώνει το πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων.
Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.
Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Ενημέρωση προς τους/τις αναπληρωτές-τριες Ε.Σ.Π.Α – Π.Δ.Ε (Τακτικού Προϋπολογισμού) Σχολικού Έτους 2016-17

Εν όψιν της λήξεως του διδακτικού έτους και των συμβάσεων των αναπληρωτών-τριών, σας ενημερώνουμε πως:

Τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν τις συμβάσεις των αναπληρωτών-τριών εκπαιδευτικών θα είναι στη διάθεσή τους από τις 21/6/2017 (από τις 12:00 μ.μ) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων (τμήμα Εκκαθάρισης, δεύτερος όροφος).
Προς διευκόλυνση των συναδέλφων εκπαιδευτικών, για αποφυγή συνωστισμού και καθώς ο Ο.Α.Ε.Δ αρχίζει να επιδοτεί οκτώ (8) μέρες μετά την απόλυση, όσοι δεν επείγονται να αναχωρήσουν εκτός νομού Χανίων, να προσέλθουν μετά τις 21/6/2017, στο ίδιο γραφείο.


Με εκτίμηση, Δ/νση Π.Ε. Χανίων, Τμήμα ΕκκαθάρισηςΠρογραμματισμός ΣΜΕΑΕ ΠΕ

Σας αποστέλλουμε την με αριθμ.πρωτ. 102660/Δ3/19-06-2017 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Από τη Δ/νση Π.Ε. Χανίων

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

Αναθεωρημένη Λίστα Προγραμμάτων Σχολ. Δρ/των Σχολ. Έτους 2016-17

Σας κοινοποιούμε τις τελικές λίστες προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που έχουν υποβληθεί στο Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Σας ενημερώνουμε ότι, όλα τα προγράμματα που έχουν κάποιες εκκρεμότητες θα εξετασθούν με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσεκτική μελέτη, υπέρ της ενθάρρυνσης των εκπαιδευτικών να δημιουργούν και να συναλάσσονται με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον δια των καινοτόμων δράσεων που υποστηρίζονται από το Τμήμα μας.

Τέλος, υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα, όλα τα σχολεία που δεν υλοποίησαν προγράμματα να τεκμηριώσουν τους λόγους αποτυχίας της παρούσας διαδικασίας.Στη διάθεσή σας,

Εκ μέρους του Τμήματος Σχολικών Δραστηριοτήτων
Ελένη Καβαζίδου

Τ 6936 597 376

ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Στοιχεία για Πρόγραμμα Κολύμβησης

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών μας σχολείων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Κολύμβησης και μετακινήθηκαν με λεωφορεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Χανίων, να αποστείλουν στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΧανίωνΥπηρεσιακή Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται το σύνολο ημερών μετακίνησής τους κατά μήνα, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 19/06/2017.  

Πληροφορίες: κ. Παπουτσάκης, 2821036129

Επείγουσα ενημέρωση myschool - Άνοιγμα Νέας Σχολικής Χρονιάς

Σας ενημερώνουμε ότι το άνοιγμα της Σχολικής Χρονιάς 2017-18 για καταχώριση νέων εγγραφών Μαθητών στο ΠΣ myschool θα πραγματοποιηθεί στις 19/6/2017.
Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του Σχολικού Έτους στο οποίο πραγματοποιείτε την όποια εργασία, πχ Νέες Εγγραφές Μαθητών, Μετεγγραφές κτλ.

Ιδιαίτερα, κατά τη διαδικασία των Μετεγγραφών κάθε χρόνο παρατηρούνται πολλά λάθη, των οποίων η διόρθωση οδηγεί σε σπατάλη πόρων της ομάδας υποστήριξης του συστήματος, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πιο αποδοτικά στην αντιμετώπιση κρισιμότερων ζητημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας του συστήματος. 

Έτσι, για τη σωστή εκτέλεση των Μετεγγραφών Μαθητών πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή στο ΝΕΟ Σχολικό Έτος (2017-2018) στη μονάδα προέλευσης και κατόπιν η μετεγγραφή του Μαθητή στη Μονάδα Προορισμού.
Αναφορικά με θέματα προσωπικού, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.


Με εκτίμηση,
Ομάδα Υποστήριξης myschool

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Υποψήφια Προγράμματα προς ΕΓΚΡΙΣΗ για την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-17

Κοινοποιείται η λίστα προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που είναι υποψήφια για έγκριση.

Σε όσα προγράμματα δεν υπάρχει κωδικός κατάθεσης, σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία όπως ορίζεται στην εγκύκλιο και δε θα υποβληθούν για έγκριση στην επιτροπή σχολικών δραστηριοτήτων.

Για ενστάσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα στο 6936 597 376 και αποστείλετε σχετικό email τεκμηριώνοντας την ένστασή σας έως αύριο, Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00.

Στη διάθεσή σας,

Ελένη Καβαζίδου
Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ 2017-18 ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ


Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

Αναστοχασμός-Ανατροφοδότηση νηπιαγωγείων

Παρακαλώ δείτε το έγγραφο.
Πόπη Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη

Ενημέρωση σχετικά με Μακροχρόνιες Άδειες

Παρακαλούμε να ενημερώσετε την υπηρεσία μας για τις μακροχρόνιες άδειες του επόμενου σχολικού έτους, έως την Τετάρτη 21/06/2017 στο κεντρικό mail της υπηρεσίας: mail@dipe.chan.sch.gr, για τον προγραμματισμό των λειτουργικών κενών.

Συνεδρίαση Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-17


Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 και ώρα 09:00-11:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων θέματα που αφορούν την ολοκλήρωση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Όσα προγράματα δεν κατατεθούν εμπρόθεσμα, δε δύναται να συμπεριληφθούν στη λίστα των προς έγκριση προγραμμάτων στη σχετική συνεδρίαση.

Παρακαλούμε πολύ, όσοι εκπαιδευτικοί πρόκειται να καταθέσουν προγράμματα και δεν έχουν ακόμη προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, να επισπεύσουν τις διαδικασίες προκειμένου να συμπεριληφθούν στη σχετική συνεδρίαση Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-17.

Πληρ.:  6936 597 376 (Καβαζίδου Ελένη)

Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΝ!! ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/νες των σχολικών μας μονάδων ότι οφείλουν:

1.       Να μεριμνήσουν για την αποστολή, στην Υπηρεσία μας, επικαιροποιημένων στοιχείων (μεταβολές των δρομολογίων και ακριβής αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών), σύμφωνα με τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών που έχουν προκύψει με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, για το σχολικό έτος 2017-2018 (Πίνακας Excel: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ σχολικού έτους 2017-2018).
2.       Nα ενημερώσετε το ΚΤΕΛ Χανίων για τον τρόπο λειτουργίας της σχολικής σας μονάδας, την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, ημέρα απονομής Τίτλων.
3.       Να αποστείλετε το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017, τη Βεβαίωση Μεταφοράς μαθητών μηνός Ιουνίου 2017 (Πίνακας Excel: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017).

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους.

Πληροφορίες: Χαριτάκη Χαρίκλεια
                   Τηλ.: 2821047315

Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση για αποσπάσεις σε πειραματικά και πρότυπα σχολεία για το σχ. έτος 2017-2018

Ενημέρωση για αποσπάσεις σε πειραματικά και πρότυπα σχολεία για το σχ. έτ. 2016-2017
Οδηγίες ΔΕΠΠΣ προς ΕΠΕΣ για απόσπαση 2017
Συνοδ. 1 Σχέδιο Πρόσκλησης
Συνοδ. 2 Αίτηση
Συνοδ. 3 Διευκρινίσεις μοριοδότησης

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

Προσκόμιση Παρουσιολογίων Ε.Σ.Π.Α – Π.Δ.Ε μηνός Ιουνίου 2017 (ΤΕΛΙΚΟ-ΕΠΕΙΓΟΝ)

Παρακαλούνται όλοι οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Σχολικών Μονάδων του Νομού να προσκομίσουν τα ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ για το μήνα Ιούνιο, των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ε.Σ.Π.Α - Π.Δ.Ε που υπηρετούν στα σχολεία τους, από τις 15 Ιουνίου έως (το αργότερο) τις 22 Ιουνίου 2017.

Τελικό Πρόγραμμα ΣυνεδρίουΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2017
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

09:00 - 13:00 
Επίσκεψη εκπροσώπων του Ιδρύματος Βουλής των Ελλήνων στο 7ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων || Συντονισμός: Ενεπεκίδου Άννα

09:00-14:00 &  17:30-21:00
Εκπαιδευτική Έκθεση με θέμα «Δρόμοι Επβίωσης» με θεματικό πυλώνα το Προσφυγικό Ζήτημα.

Η έκθεση παρουσιάζει φωτογραφικές καταγραφές έμπειρων και καταξιωμένων φωτορεπόρτερ, οι οποίοι συμμετείχαν με τον τρόπο τους, την ευαισθησία τους και τη ματιά τους στο αναγκαστικό ταξίδι –στον δρόμο της επιβίωσης– των προσφύγων: Χάρης Ακριβιάδης, Βασίλης Ασβεστόπουλος, Βασίλης Βερβερίδης, Χριστίνα Ζαχοπούλου, Αλέξανδρος Ζωντανός, Μιχάλης Καραγιάννης, Δημήτρης Καρβουντζής, Γιάννης Κολεσίδης, Ελένη Κουρή, Μάρω Κουρή, Ηλίας Κουτουλογένης, Μανόλης Λαγουτάρης, Γιάννης Λιάκος, Μάριος Λώλος, Στέλιος Ματσάγκος, Ανδριανός Μελτζάνης, Στέλιος Μισίνας, Παναγιώτης Μοσχανδρέου, Τατιάνα Μπόλαρη, Λεωνίδας Μπακόλας, Γιάννης Μπεχράκης, Ορέστης Παναγιώτου, Γεωργία Παναγοπούλου, Χρύσα Πανουσιάδου, Συμέλα Παντζαρτζή, Γιάννης Παπανίκος, Λευτέρης Πιταράκης, Αντώνης Πασβάντης, Μιχάλης Πατσούρας, Θανάσης Σταυράκης, Γρηγόρης Σιαμίδης, Στέλιος Στεφάνου, Δημήτρης Τοσίδης, Κωνσταντίνος Τσακαλίδης, Κώστας Τσιρώνης, Mehmet Ayhan, Andrea Bonetti, Hodo Oldi, Ghulamullah Habibi, Barda Mohammed, Youssef Badawi, Barda Mohammed, Atef Safadi.

Εποπτικό υλικό και χάρτες συμπληρώνουν τη φωτογραφική διαδρομή: Ποιες είναι οι χώρες προέλευσης προσφύγων; Ποιοι είναι οι θαλάσσιοι και χερσαίοι δρόμοι που ακολούθησαν; Πόσοι άνθρωποι μετακινήθηκαν; Και τέλος, ποια είναι η έννοια του ορίου; Υπάρχουν όρια –ατομικά, συλλογικά, γεωγραφικά, χρονικά– πέρα από τα οποία δε μπορεί να επεκταθεί ή να υπάρξει κάτι;
Η Έκθεση είναι Ανοικτή για τους Εκπαιδευτικούς και τους Μαθητές

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017
Προφορικές Ανακοινώσεις Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων με γνώμονα την Καινοτομία ή τη Βιωσιμότητα του Προγράμματος

Προεδρείο: Κώτσογλου Κυριάκος (Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνα (ΚΠΕ Βάμου) Ανδρεάδου Χαρά, Τσισμενάκης Ιωάννης, Καβαζίδου Ελένη, Κωνσταντουδάκη Ευφροσύνη, Παλιουργιώτης Πέτρος [Επιτροπή Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-17]

Επίτιμοι Προσκεκλημμένοι:  Μηλιαράκης Εμμανουήλ, Ντούλια Αθηνά, Μυλωνάκης Αντώνιος, Γερούκη Μαργαρίτα, Κασσωτάκη – Ψαρουδάκη Πόπη.

09:15
Εγγραφές

09:30
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
•        Σχολική Κουλτούρα και Αειφόρες Δράσεις (Σχολική Εφημερίδα, Φιλαναγνωσία, Ανασκαφές, Οικολογικό Σχολείο), 4ο Νηπιαγωγείο Κισάμου
•        Διαδικτυακή Πλατφόρμα CEPELON, οι εκδόσεις &   τα Δίκτυα που συντονίζει η ΥΣΔ ΠΕ Χανίων (Περιβάλλον, Υγεία, Πολιτισμός, Σταδιοδρομία)

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
•        Κυκλοφοριακή Αγωγή, Δημοτικό Σχολείο Περιβολίων
•        Πρώτες Βοήθειες, Υγιεινή Μαθητών, 1ο Ειδικό ΔΣ Χανιών

ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
•        Θέματα Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας,  10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων,

10:30-11:30
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
•        Αντώνης Καζάκος, υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, "Μύηση στη δημοκρατική κουλτούρα, στην ιστορική παιδεία και σε απολαύσεις πολιτισμού: το εκπαιδευτικό έργο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων".

•        Άννα Ενεπεκίδου, Υπεύθυνη Εκθέσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, "Μια έκθεση, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα".

11:30-11:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11:45
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
•        European School Radio, 10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
•          1η Διασχολική Εκπαιδευτική Εκδρομή για την 25η Μαρτίου στην πλατεία ΣΠΛΑΝΤΖΙΑ (ΠΛΑΤΕΊΑ 1821) || 3ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
•        Δράσεις για το Προσφυγικό Ζήτημα, 10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
•        Πηνελόπη Gandhi, 9ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
•        Παγκόσμιες Ημέρες, Δημοτικό Σχολείο Καλυβών
•        Καινοτόμες Αθλητικές Δράσεις, 10ο ΔΣ Χανίων, ΔΣ Αλικιανού, ΔΣ Καντάνου, ιδιωτ. ΔΣ               
        Μαυροματάκη
•        Αξιοποίηση του Μουσείου Σχολικής Ζωής, Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου
•        Διασχολική Συνεργασία για το Έτος ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – 2017, 1ο & 12ο Δημοτικό Σχολείο   
                                                                                                                                       Χανίων
•      Υιοθέτηση Αρχαίου Θεάτρου ΑΠΤΕΡΑΣ, 2o ΔΣ Σούδας & Ιδιωτικό ΔΣ Ναυστάθμου
•       Ψηφιδωτά, 27ο Νηπιαγωγείο Χανίων
•    Διασχολικές Συνεργασίες στην Ελλάδα και την Ευρώπη || 26ο Νηπιαγωγείο Χανίων
    
12:15 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•        Κάτσε Καλά και Πάρε Μπρος, Δημοτικό Σχολείο Παλαιόχωρας
•        Ένας Κήπος στο Σχολείο μου || Νηπιαγωγείο Τσικαλαρίων
•        Αειφόρο Σχολείο || Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα
•        Οικολογικά Σχολεία ||  2ο ΝΓ Χανίων, 4ο ΝΓ Κισάμου
•        Πρασινίζοντας τις Γειτονιές μας  || 3ο Νηπιαγωγείο Κισάμου
•        Ένας Κήπος στο Σχολείο μου || 5ο Νηπιαγωγείο Χανίων
•        Περιβαλλοντική και Ειδική Αγωγή || 1ο, 2ο & 3ο Ειδικά Νηπιαγωγεία Χανίων
•    Περιοδικό ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ, πρωτοβουλία Υπεύθυνης Σχολικών Δρ/των ΠΕ Χανίων,          Παρουσίαση:  Γιάννης Σταγάκης ΠΕ19, ΔΔΕ Χανίων


13:45 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Καλές Πρακτικές Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων με γνώμονα την Καινοτομία ή τη Βιωσιμότητα του Προγράμματος

Προεδρείο: Καζάκος Αντώνιος, Ενεπεκίδου Άννα (Ίδρυμα Βουλής των Ελλήνων), Κώτσογλου Κυριάκος (Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), Ποντικάκης Φώτιος (ΚΠΕ Βάμου),  Ανδρεάδου Χαρά, Τσισμενάκης Ιωάννης, Καβαζίδου Ελένη, Κωνσταντουδάκη Ευφροσύνη, Παλιουργιώτης Πέτρος [Επιτροπή Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-17]

14:30 
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ & ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ


 Ο Διευθυντής Π.Ε. Χανίων


               Εμμανουήλ Μηλιαράκης
Όλες οι Προφορικές Ανακοινώσεις θα συμπεριληφθούν στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ του Συνεδρίου.

Προεδρεία του 1ου Τοπικού μας Συνεδρίου ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οργανωσιακής και Ενταξιακής Κουλτούρας


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΑΡΑ, ΣΣ ΠΕ Χανίων

09:30-10:00
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
1.      ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΑΡΑ, ΣΣ ΠΕ Χανίων, Πρόεδρος Επιτρ. Σχολ. Δρ/των
2.      ΛΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Πρέσβειρα e-twinning Δυτικής Κρήτης
3.      ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων ΔΣ Αγροκηπίου, Μέλος Επιτρ. Σχολ. Δρ/των

10:00-10:30
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
1.      ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΑΡΑ, ΣΣ ΠΕ Χανίων, Πρόεδρος Επιτρ. Σχολ. Δρ/των
2.      ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΥΣΔ ΠΕ Χανίων, Μέλος Επιτρ. Σχολ. Δρ/των
3.      ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Σύμβουλος Περ. Ενότητας Χανίων

11:45-12:15
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.      ΝΤΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΣΣ ΠΕ Χανίων, Πρόεδρος Επιτρ. Σχολ. Δρ/των
2.      ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Δ/ντής ΠΕ Χανίων
3.      ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Δ/ντής ΔΣ Αγροκηπίου, Μέλος Επιτρ. Σχολ. Δρ/των

12:15-13:45
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.      ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ, Υπεύθυνος ΚΠΕ Βάμου
2.      ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Βάμου
3.      ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΥΣΔ ΠΕ Χανίων, Μέλος Επιτρ. Σχολ. Δρ/των

13:45 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1.      ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΑΡΑ, ΣΣ ΠΕ Χανίων, Πρόεδρος Επιτρ. Σχολ. Δρ/των
2.      ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Σύμβουλος Περ. Ενότητας Χανίων
3.      ΝΤΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΣΣ ΠΕ Χανίων, Πρόεδρος Επιτρ. Σχολ. Δρ/των
4.      ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ –ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΠΟΠΗ, ΣΣ Προσχολικής Αγωγής Ν. Χανίων
5.      ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ, Υπεύθυνος ΚΠΕ Βάμου
6.      ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΥΣΔ ΠΕ Χανίων, Μέλος Επιτρ. Σχολ. Δρ/τωνΠέμπτη 8 Ιουνίου 2017

Διαδικασία Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με σχετικό πρακτικό έγκρισης των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, η Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-17 θα συνεδριάσει για θέματα που αφορούν την επιτυχή ολοκλήρωση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων γι' αυτό και παρακαλούμε για την κατάθεση των προγραμμάτων και παραδοτέων σας το αργότερο έως και Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00. Προγράμματα που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δε θα γίνουν δεκτά. Προγράμματα που θα περιλαμβάνουν βεβαίωση ολοκλήρωσης χωρίς παραδοτέο δε θα γίνουν δεκτά.

Στη διάθεσή σας,

Εκ μέρους του ΤΣΔ ΠΕ Χανίων
Τ 28210 47 328
ekavazidou@sch.gr

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν.4472/2017 - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


Προγραμματισμός επιμορφωτικού έργου 2017-2018

Συνάδελφοι,
Παρακαλώ πολύ δείτε το σχετικό.
Ποπη Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ σχολικού έτους 2017-2018

Σας διαβιβάζουμε εγκύκλιο με θέμα: «Διανομή σχολικών βιβλίων Δημοτικού σχολικού έτους 2017-2018» και παρακαλούμε αφού ενεργήσετε σύμφωνα με το περιεχόμενό της, να γνωστοποιήσετε άμεσα και στην Υπηρεσία μας τον/τους Υπεύθυνο/νους Παραλαβής για την 1η και τη 2η φάση διανομής (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας), σύμφωνα με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα.

Αρμόδιος υπάλληλος: Σταμπολάκης Μανόλης
                                   Τηλ.: 2821047300

Από τη Δ/νση Π.Ε. Χανίων

Τρίτη 6 Ιουνίου 2017

Ανακοίνωση Σχολικού Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ:
Παρακαλούνται όλοι οι νηπιαγωγοί που ΔΕΝ έχουν παραλάβει τις εργασίες τους από το Πνευματικό Κέντρο, να τις παραλάβουν έως τις 16.00 σήμερα, διότι οι αίθουσες θα χρησιμοποιηθούν για άλλη δράση.
Η Σχ. Σύμβουλος Π.Α.

Οριστικοποίηση μεταθέσεων- τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. Χανίων

Σχετικό Έγγραφο

Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. που ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Χανίων πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Χανίων μέσω της Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο (Σάββατο 3-6-2017) των οριστικών μεταθέσεων-τοποθετήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97.

Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΟΣ τεύχος 126ο | e126

Κοινοποιείται το 126ο τεύχος του Εβδομαδιαίου Ημερολογίου Κίνησης ΕΝΗΜΕΡΟΣ, τεύχος 126ο. Σχετικό Έγγραφο

Ενημέρωση για τις/τους υποψήφιες /ους Διευθυντές/τριες

    
Σας ενημερώνουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή  σας, 
 για την υποβολή της αίτησης και του Φακέλου Υποψηφιότητας,
σας  προτείνουμε να προσέλθετε στα γραφεία της Διεύθυνσης 
αν είναι δυνατόν με βάση το παρακάτω πρόγραμμα ωρών .
Στόχος μας είναι να μην βρεθείτε πάρα πολλοί την ίδια ώρα  και χρειαστεί να περιμένετε ….αρκετή ώρα.


  • ΄Ωρες :  8:00—9:30  Όποιων το επίθετο αρχίζει από το  Α έως το Ι


  • ΄Ωρες :  9:30—11:00  Όποιων το επίθετο αρχίζει από το  Κ έως το Μ


  • ΄Ωρες :  11:00—12:30  Όποιων το επίθετο αρχίζει από το  Ν έως το Σ  • ΄Ωρες :  12:30—14:00  Όποιων το επίθετο αρχίζει από το  Τ έως το Ψ

Σας ευχαριστούμε