Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. ΧανίωνΑπό το Blogger.

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Οριστική τοποθέτηση μεταταγμένων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας και ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας

Κοινοποιούμε πίνακες με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας και ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας.
Τίθεται πενθήμερη προθεσμία, ήτοι έως και την Τετάρτη 03-10-2018 και ώρα 15:00, υποβολής αιτήσεων για τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων επί των πινάκων τοποθετήσεων, απευθείας στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε.


5ο Συνέδριο eTwinning

5ο Συνέδριο eTwinning
«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
Hashtag συνεδρίου: #etwinconfgr
Ιωάννινα 23, 24, 25 Νοεμβρίου 2018
Σκοπός του συνεδρίου
Σκοπός του είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων είτε σε ευρωπαϊκό, διεθνές ή εθνικό επίπεδο, καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων έτσι όπως διαμορφώνονται στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα και υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης θεμάτων συνεργατικής μεθοδολογίας, με την αξιοποίηση καλών και καινοτόμων πρακτικών, παράλληλα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, για την υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων μεταξύ σχολείων σε διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Συνέδριο απευθύνεται στους/στις Εκπαιδευτικούς όλων των γνωστικών αντικειμένων της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής, στους/στις Επιμορφωτές/τριες των ΤΠΕ, καθώς και στους/στις Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και στα στελέχη εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα αναζητεί τη συμβολή των ΤΠΕ στα ειδικευμένα σχολεία όπως αυτά των παλιννοστούντων, τα διαπολιτισμικά, τα μουσικά, τα Ολοήμερα Δημοτικά κ.ά.

Το συνέδριο αφορά τόσο τη Δημόσια όσο και την Ιδιωτική Εκπαίδευση, αναζητώντας τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη βελτίωση της μεθοδολογίας, της καινοτομίας, της αποτελεσματικότητας, της δημιουργικότητας έτσι ώστε να αξιοποιηθεί παραγωγικά για λογαριασμό των μαθητών η παιδαγωγική χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, η χρήση του διαδικτύου στη διδακτική πράξη, οι υπηρεσίες του διαδικτύου, προωθώντας ταυτόχρονα τη σχολική συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο.
Σημαντικές ημερομηνίες
30 Σεπτεμβρίου 2018
·         Υποβολή κειμένων σε πλήρη μορφή για όλες τις κατηγορίες εργασιών (σύμφωνα με το πρότυπο)
23 Οκτωβρίου 2018
·         Ενημέρωση αποδοχής
αρχές Νοεμβρίου 2018
·         Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου
23-24-25 Νοεμβρίου 2018
·         Διεξαγωγή Συνεδρίου

Σχετικό Έγγραφο

Προγράμματα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου

Αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου

Συμπλήρωση Παρουσιολογίων ΕΣΠΑ Για Την 28/09/2018

Εφιστούμε την προσοχή σας στη συμπλήρωση των παρουσιολογίων των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ, όσον αφορά την Παρασκευή 28/09/2018.
Η στήλη "Διδακτικές ώρες σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα" θα συμπληρωθεί κανονικά. Στη στήλη "ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ" θα αναγράφεται κλειστό λόγω πρόβλεψης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Οι Εκπαιδευτικοί δεν θα υπογράψουν στη στήλη "ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ".

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Μη Λειτουργία Σχολείων Νομού Χανίων Λόγω Ακραίων Καιρικών Φαινομένων

Ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρου Αρναουτάκη, δεν θα λειτουργήσουν τα Δημοτικά σχολεία και τα Νηπιαγωγεία του Νομού Χανίων, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, την Παρασκευή 28/09/2018.

Πανελλήνιος Αγώνας Πρακτικής Σκοποβολής 29/30 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση στον Πανελλήνιο Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής που θα διεξαχθεί στις 29 - 30 Σεπτεμβρίου


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

«Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης»

Σχετικό Έγγραφο

Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ περιόδου 2018

Σας γνωρίζουμε ότι με την με αρ. πρωτ. 160397/Α5/26.9.2018 (ΑΔΑ: ΩΧ6Χ4653ΠΣ-ΤΟΓ) Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Β’ περιόδου για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018.
Προκειμένου να προβείτε στην έγκαιρη και ορθή οργάνωση της διαδικασίας των κατά τόπους εξετάσεων, σας αποστέλλουμε τα εξής:
 • Την με αρ. πρωτ. 160397/Α5/26.9.2018 (ΑΔΑ: ΩΧ6Χ4653ΠΣ-ΤΟΓ) Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Β΄ 2018.
 • Την με αρ. πρωτ. 160703/A5/26.9.2018 (ΑΔΑ: 6ΜΜΖ4653ΠΣ-ΦΚΞ) Εγκύκλιο Υποβολής Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Β΄ 2018.
 • Το Δελτίο Τύπου με θέμα «Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2018».
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων.
 • Τις Προδιαγραφές των Εξετάσεων Β΄ περιόδου 2018.
 • Πίνακα με τις περιοχές που θα λειτουργήσουν τα Εξεταστικά Κέντρα ανά γλώσσα και επίπεδο.
 • Πίνακα για συμπλήρωση των στοιχείων των Εξεταστικών Κέντρων της περιοχής σας.
 • Εγχειρίδιο για τους υποψηφίους (Manual) σχετικά με την υποβολή αιτήσεων.
 • Εγχειρίδιο για τους υπαλλήλους των ΔΔΕ (Manual) σχετικά με την υποβολή αιτήσεων.
Παρακαλείστε όπως γνωστοποιήσετε την Προκήρυξη και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο κοινό. Περαιτέρω, παρακαλούμε για τις λοιπές δικές σας ενέργειες στους χρόνους που αναφέρονται στην Εγκύκλιο των Εξετάσεων.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για  κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και ΠιστοποιήσεωνΠροσκόμιση Δικαιολογητικών Υπερωριών – Οδοιπορικών Συμπλήρωσης Ωραρίου- Κατ’ Οίκον Διδασκαλίας Σεπτεμβρίου 2018

Παρακαλούνται οι Διευθυντές / τριες των σχολικών μονάδων να προσκομίσουν στην Δ/νση Π.Ε. Χανίων τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην μονάδα τους για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι φόρμες να προσκομιστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας έως και την Πέμπτη 04/10/2018 ώστε να κατατεθούν έγκαιρα προς πληρωμή των σχετικών ποσών.

Τσιβούλας Αντώνης, 2821047325

Εκδηλώσεις στα πλαίσια Ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς

Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων & την Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Χανίων & τον Δήμο Χανίων.

Το 2018 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες, εκδηλώσεις και εορτασμοί σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να ανακαλύψει και να εξερευνήσει την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, αλλά και να τονώσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Επιπλέον, στις 28-30 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα για το 2018 ο ετήσιος τριήμερος εορτασμός «Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΕΗΠΚ), στον οποίο συμμετέχουν και οι 50 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Πολιτισμού, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Για τη διετία 2017-2018 το θέμα του ονομάζεται «ΠΟΛ(ε)ΙΣ». Πόλεις παλιές και νέες, μεγάλες ή μικρότερες, σημαντικές ή λιγότερο σπουδαίες προτείνουν μια διαφορετική αφήγηση της ιστορίας, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Ταυτόχρονα θέτουν προβληματισμούς και ανοίγουν συζητήσεις για τη μεταμόρφωσή τους μέσα στο σύγχρονο κόσμο και το μέλλον τους.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τον Δήμο Χανίων, συμμετέχει στον εορτασμό δίνοντας έμφαση στην έννοια και τις πολύτροπες μορφοποιήσεις της ατομικής και συλλογικής μνήμης.

Για το λόγο αυτό σας επισυνάπτουμε Δελτίου Τύπου για την εν θέματι δράση (*docx, *pdf, *txt) συνοδεία εικαστικών (*jpg), και παρακαλούμε για την προώθηση αυτών στα δικά σας μέσα και χώρους.
Θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση.

*** Το Σαββατοκύριακο του εορτασμού 29 & 30/09/2018 η είσοδος στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων θα είναι ελεύθερη

Δελτίο Τύπου

Αφίσα

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Οριστική τοποθέτηση μεταταγμένων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05- Γαλλικής Γλώσσας και ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας

Κοινοποιούμε εγκύκλιό μας, που αφορά την διαδικασία οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας και ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, που βρίσκονται στη Διάθεση της Δ/νσης ΠΕ Χανίων, λόγω υποχρεωτικής μετάταξης από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Κοινοποιούμε επίσης:
1. Υπόδειγμα δήλωσης τοποθέτησης
2. Πίνακες με τα μόρια οριστικής τοποθέτησης
3. Πίνακες κενών οργανικών θέσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη 25-09-2018 έως και την Παρασκευή 28-09-2018 και ώρα 15:00.

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ στο 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, Λάρισα 12-14 Οκτωβρίου 2018

Αγαπητή/έ συνάδελφε

Η πλατφόρμα για δηλώσεις συμμετοχής στα εργαστήρια του 4ου Διεθνούς 
Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Λάρισα 12-14 
Οκτωβρίου 2018) έχει ανοίξει. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε 3 το 
πολύ δίωρα εργαστήρια από τα 31 συνολικά που έχουν κριθεί για παρουσίαση 
στο συνέδριο. Για κάθε εργαστήριο που παρακολουθείτε θα εκδίδεται 
ξεχωριστή βεβαίωση.

Κάθε εργαστήριο προσφέρει 28 θέσεις. Πολλά εργαστήρια έχουν μεγάλη 
ζήτηση και συμπληρώνουν νωρίς τις θέσεις τους. Γι' αυτό καλό θα ήταν να 
προβείτε σε εγγραφή έγκαιρα.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση στα εργαστήρια είτε επιλέγοντας 'Δήλωση 
εργαστηρίων' από την ιστοσελίδα του συνεδρίου:
https://synedrio.eepek.gr 
είτε απευθείας από το σύστημα:
https://synedros.eepek.gr (κουμπί 'Αίτηση 
σε εργαστήρια').

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να κάνετε αίτηση στα εργαστήρια πρέπει να έχετε το 
δικό σας προφίλ στο σύστημα
https://synedros.eepek.gr (ή αν δεν έχετε, 
να το δημιουργήσετε κάνοντας 'Εγγραφή' σ' αυτό).
Επίσης, προκειμένου να ενταχθείτε σε ένα ή περισσότερα εργαστήρια πρέπει 
φυσικά να προηγηθεί εγγραφή σας στο συνέδριο (μέσα από το ίδιο σύστημα 
και την ίδια ιστοσελίδα).

Από την Οργανωτική Επιτροπή

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣH ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤHN ΕΠΙΜΟΡΦΩΣH ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ενημερώνουμε τους/τις εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ34 (μόνιμους, αναπληρωτές/ωρομίσθιους και εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ότι ολοκληρώθηκε ο Α΄ κύκλος επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ). Η επιμόρφωση διάρκειας έξι ωρών πραγματοποιήθηκε από τους Σχολικούς Συμβούλους Ξένων Γλωσσών στις περιοχές ευθύνης τους κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2018.
Το υλικό της επιμόρφωσης είναι προσβάσιμο σε όλους/ες ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
Σε συνέχεια της ως άνω επιμορφωτικής δράσης, καλούνται:  
(α) οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιμορφώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2018, να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου στην Πλατφόρμα του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/), βάσει του υπ’ αρ. πρωτ. 205/15-06-2018 διαβιβαστικού εγγράφου του Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ, έως και την Δευτέρα 01/10/2018, προκειμένου να πιστοποιηθεί η συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα και να λάβουν τη σχετική Βεβαίωση παρακολούθησης την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία τους ως δικαιολογητικό αποδέσμευσής τους από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
Για οποιοδήποτε θέμα τεχνικής φύσεως σχετικά με τη συμπλήρωση των απαραίτητων απογραφικών δελτίων εισόδου ή/και εξόδου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υποστήριξη ΙΕΠ για τη Δράση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών:
- είτε ακολουθώντας το σύνδεσμο
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/files/proskfiles/th_60a.pdf   με τις σχετικές οδηγίες.
- είτε καλώντας στο τηλ. 213 1335 563 (κ. Γεώργιος Χριστοδουλάκης),
- είτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο
https://iep.edu.gr/helpdesk/ (επιλογές: «Open a New Ticket», Help Topic: «Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών», Create Ticket),

(β)  οι εκπαιδευτικοί (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών οι οποίοι είναι αποσπασμένοι ή/και σε διάθεση σε φορείς, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και υπηρεσίες)οι οποίοι δεν επιμορφώθηκαν  βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 49878/ΓΔ4/26-03-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: ΩΡ0Ζ4653ΠΣ-ΓΑΨ), κατά τον Α΄ κύκλο επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών, να δηλώσουν τα στοιχεία τους στον δικτυακό τόπο του ΙΕΠ
έως και την Δευτέρα 01/10/2018  και ώρα 15.00, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον Β΄ κύκλο επιμόρφωσης.
Διευκρινίζεται ότι
-          το ΙΕΠ σχεδιάζει να πραγματοποιήσει άμεσα Β΄ κύκλο επιμόρφωσης για τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες δεν κατέστη δυνατό να παρακολουθήσουν τον Α΄ κύκλο της ως άνω επιμόρφωσης,
-          δεν προβλέπεται να ακολουθήσει Γ΄ κύκλος επιμόρφωσης.

Πληρωμή Οδοιπορικών Σε Αναπληρωτές ΕΣΠΑ, Σχολικού Έτους 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις για τα Οδοιπορικά συμπλήρωσης ωραρίου των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ σχολικού έτους 2017-2018, για τις πράξεις "Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου" και "Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη".

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018

Εξ Αποστάσεως Ετήσια Επιμόρφωση στη Μουσική Παιδαγωγική 440 ωρών

 Για 1η ακαδημαϊκή – σχολική χρονιά το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στη Ρόδο, δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για:

 • αποφοίτους/ες ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
 • αποφοίτους/ες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία,
 • εκπαιδευτικούς ή παιδαγωγούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικό ενδιαφέρον στη Μουσική Αγωγή,
 • επαγγελματίες εκπαιδευτικούς Μουσικής για την επικαιροποίηση των γνώσεων τους, 
παρέχοντας, αφενός, γνώσεις σε θεωρητικό επίπεδο, και, αφετέρου, επικεντρώνοντας στην πρακτική εφαρμογή παιδαγωγικών τεχνικών για το σχεδιασμό και τη διδακτική του μαθήματος σε εκπαιδευτικούς χώρους.
Από το 2018-2019 προσφέρεται Εξ Αποστάσεως το Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη Μουσική Παιδαγωγική διάρκειας 2 εξαμήνων, το οποίο αποδίδει 22 ECVET
(βλ.σχετ.https://www.iky.gr/el/ecvet
και περιέχει 12 θεματικές ενότητες ειδικού μουσικοπαιδαγωγικού και γενικού παιδαγωγικού ενδιαφέροντος ως εξής:
           ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1              Θέματα Ιστορίας και Επιλεγμένου Ρεπερτορίου της Μουσικής
2              Πραξιακή Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης             
3             Παιδαγωγική και Τεχνικές Διεύθυνσης Χορωδιακών Συνόλων 
4             Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Αγωγή: Μελέτη περιπτώσεων στο σχολικό χώρο                    
5             Μουσική και άλλες Τέχνες   
6             Μουσική Εκπαίδευση και Πολιτιστική Πολιτική 
7             Διδακτική της Μουσικής     
             
           ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1              Φιλοσοφικές Διαστάσεις της Παιδαγωγικής Πράξης        
2              Οργανωσιακή Ψυχολογία    
3             Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Πολυμέσα: Παιδαγωγικές εφαρμογές    
4            Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας              
5             Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και προετοιμασία Portfolio Εκπαιδευτικού               

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ιστοχώρο του ΚΕΔΙΒΙΜ:
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2018 μέσω της πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο

Για περισσότερες πληροφορίες και δια ζώσης επικοινωνία μπορείτε να καλείτε ή να αποστείλετε email ως εξής:

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00) 
E-mail:  e-epimorfosi@aegean.gr

2ο Παγκύπριο Συνέδριο "ΤΕΧΝΗ, ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ" της ΟΜΕΡ Κύπρου

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στο 2ο Παγκύπριο Συνέδριο της Επιτροπής OMEP Κύπρου, με Διεθνή Συμμετοχή, με θέμα «ΤΕΧΝΗ, ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ», που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Frederick στην Λευκωσία, στις 16-17 Νοεμβρίου, 2018.

Το συνέδριο μπορεί να αποτελέσει μια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών, όπου νέες και νέοι επιστήμονες, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την ερευνητική τους δουλειά, σε ένα συνέδριο χαμηλού κόστους.

Επισυνάπτουμε την Ανακοίνωση του Συνεδρίου και παρακαλούμε όπως την προωθήσετε σε συναδέλφους και φοιτητές σας που ενδέχεται να τους ενδιαφέρει.
Θα χαρούμε πολύ να έχουμε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. 
Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση. 
Με Εγκάρδιους χαιρετισμούς, 


Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου,
Δρ. Μαρία Βασιλειάδου, Δρ. Χρύσα Νίτσιου, Δρ. Λοϊζος Συμεού 

Σχετικό Έγγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ [ΕΕΠΚ-ΕΗΠΚ 2018 «ΠΟΛ(ε)ΙΣ»] - Memento (a)mori: ενθυμού & μη λησμόνει | EX SILENTIO – ΜΝΗΜΗ

Το 2018 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες, εκδηλώσεις και εορτασμοί σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να ανακαλύψει και να εξερευνήσει την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, αλλά και να τονώσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

19η Έκθεση Στατικού Μοντελισμού, 28-30 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα Sabbionara

Θα πραγματοποιηθεί 3ήμερη έκθεση & διαγωνισμός στατικών μοντέλων υπό κλίμακα (αεροπλάνα, άρματα μάχης, αυτοκίνητα, φιγούρες κ.ά.).

Μπορείτε να λάβετε μέρος σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς:

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη για κατ' οίκον διδασκαλία

Σχετικό Έγγραφο

Διαδικασία διαγραφών-αποδεσμεύσεων από το πληροφοριακό σύστημα MySchool

Ενημερωθείτε από το:

Σχετικό Έγγραφο

για το χρονικό διάστημα αποδέσμευσης εγγραφών - διαγραφών - μεταγραφών για μαθητές για τους οποίους έχει γίνει λάθος καταχώρηση.

Επισημαίνεται ότι πέραν της αναφερόμενης προθεσμίαςουδεμία εγγραφή / μετεγγραφή μπορεί να διαγραφεί.

Αναλυτικό Πρόγραμμα για το Τριήμερο Εκδηλώσεων προβολής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Αναλυτικό πρόγραμμα τριημέρου εκδηλώσεων προβολής και ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, 20-22/9/2018


Αφίσα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Πρόγραμμα


Συμπλήρωση ωραρίου ειδικοτήτων

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες με τη συμπλήρωση ωραρίου ειδικοτήτων.

6o Πανελλήνιο Φεστιβάλ ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

ΑΦΙΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Δελτίο τύπου
η Συντονιστική Αρχή του φεστιβάλ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ "ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ" σας προσκαλεί στις δράσεις του φεστιβάλ σε ΧΑΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑ. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.
Συντονιστές: Πανελλήνιος Σύλλογος ΕΚπαιδευτικών Αγωγής Υγείας, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (BeACTIVE Hellas), Πολιτιστικός Οργανισμός Μακεδονίας Θράκης ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ & Επιστημονική Ένωση Προώθησης της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας
  

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

Λειτουργικό κενό σε Δημοτικό Σχολείο

Κοινοποιούμε έγγραφο για την κάλυψη λειτουργικού κενού σε Δημοτικό Σχολείο.

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 27/9/2018

Σχετικό Έγγραφο

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ


Παρακαλούνται οι σχολικες μονάδες που έχουν μεταφερόμενους μαθητές να αποστείλουν ΑΜΕΣΑ την

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2018-19,

με e-mail και σε μορφή pdf

έως την Τετάρτη 19/9 και ώρα 12:00

Σεμινάριο με θέμα «ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τ.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ETWINNING»

Το ΕΚΔΑΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης) σε συνεργασία με την ΕΥΥ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τ.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ETWINNING» στις 15/10/2018 και 16/10/2018. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο κτίριο του ΕΚΔΔΑ στην Αθήνα.
Μπορείτε να βρείτε την αίτηση στον δικτυακό τόπο του ΕΚΔΔΑ. 

Η αναζήτηση γίνεται από το παρακάτω link Αναζήτηση Προγραμμάτων


και τα στοιχεία που πρέπει να επιλέξει για να εμφανιστεί είναι τα παρακάτω:

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ
• Τόπος Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ
• Θεματικός Κύκλος: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• Τίτλος: ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τ.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ETWINNING

Κωδικός Προγράμματος: 80114Τ18

Το πρόγραμμα μπορεί να καλύψει τα έξοδα 2 ή 3 εκπαιδευτικών που θα μπορούσαν να έλθουν από μακριά.
Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι αύριο Τρίτη 18/9/2018 το μεσημέρι.

Για την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης
Νίκος Τζιμόπουλος