Από το Blogger.

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Π.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ "ΕΝΗΜΕΡΟΣ"