Από το Blogger.

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Συμπλήρωση πεδίων στο πληροφοριακό σύστημα Myschool σχετικά με τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ "ΕΝΗΜΕΡΟΣ"