Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. ΧανίωνΑπό το Blogger.

Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

Υλοποίηση της με αριθμ. 83939/Δ1/19-5-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1800/24-5-2017/ τ. Β΄) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων»