Από το Blogger.

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μετακίνηση μετάθεση, μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ "ΕΝΗΜΕΡΟΣ"