Από το Blogger.

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε. για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ "ΕΝΗΜΕΡΟΣ"