Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. ΧανίωνΑπό το Blogger.

Ενημέρωση για την πορεία των εμβολιασμών εκπαιδευτικών

Ενημέρωση για την πορεία των εμβολιασμών εκπαιδευτικών


 Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται, για κάθε ημέρα εμβολιασμού εκπαιδευτικών, η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα για εμβολιασμό από τη Διεύθυνσή μας σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην με Α.Π. 34522/Ε3/26-03-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
03/04/2021 16/08/1954
06/04/2021 30/05/1962
07/04/2021 18/09/1962
08/04/2021 25/10/1962
09/04/2021 01/01/1963
10/04/2021 21/03/1963
12/04/2021 28/05/1963
13/04/2021 06/11/1963
14/04/2021 06/11/1963
15/04/2021 01/01/1964
16/04/2021 07/06/1964
17/04/2021 26/10/1964
19/04/2021 31/01/1965
20/04/2021 01/04/1965
21/04/2021 14/06/1965
22/04/2021 14/06/1965
23/04/2021 21/07/1965
24/04/2021 29/08/1965
27/04/2021 05/10/1965
28/04/2021 23/10/1965
29/04/2021 26/12/1965
05/05/2021 20/4/1966
06/05/2021 20/4/1966
07/05/2021 21/8/1966
09/05/2021 03/02/1967
10/05/2021 03/02/1967
11/05/2021 26/06/1967
12/05/2021 20/08/1967
16/05/2021 21/06/1969
18/05/2021 17/9/1969
19/05/2021 09/02/1970
20/05/2021 22/04/71
21/05/2021 13/03/73
24/05/2021 26/07/73