Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χανίων



Από το Blogger.

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (MOOC) ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ-«ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ- ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ» ΓΙΑ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ