Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. ΧανίωνΑπό το Blogger.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση πλήρωσης κενής θέσης Υποδιευθυντή/-ντριας Β του 12/θ Δημοτικού Σχολείου Κουνουπιδιανών 1ου και της κενής θέσης Υποδιευθυντή/-ντριας του 9/θ Δ.Σ. Βαρυπέτρου