Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. ΧανίωνΑπό το Blogger.

Τρίτη 21 Μαΐου 2019

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΠΠΕΘ κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007)