Από το Blogger.

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Ημερίδα του ΕΚΔΔΑ "Ανοικτά Συνεργατικά Εργαλεία και Ανοικτά Μαθήματα στη Διοίκηση - SlideWiki"

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ "ΕΝΗΜΕΡΟΣ"