Από το Blogger.

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

CRISSH2020 – Πρόγραμμα για την πιστοποίηση στην Ψηφιακή Ικανότητα στις Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ "ΕΝΗΜΕΡΟΣ"