Από το Blogger.

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Ανακοίνωση - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ "ΕΝΗΜΕΡΟΣ"