Από το Blogger.

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Πρόσκληση στελέχωσης Επιτροπής Κριτών 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 12-14 Οκτωβρίου 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ "ΕΝΗΜΕΡΟΣ"