Από το Blogger.

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ETWINNING ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΗ 2017-18 ΚΑΙ 2018-19

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ "ΕΝΗΜΕΡΟΣ"