Από το Blogger.

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

3η Ανακοινοποίηση πινάκων Βελτίωσης - οριστικής τοποθέτησης μετά την διαδικασία των ενστάσεων, ως προς το πεδίο "Μόρια τέκνων'', κλάδου ΠΕ19

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ "ΕΝΗΜΕΡΟΣ"