Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. ΧανίωνΑπό το Blogger.

Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

Διαβίβαση οδηγιών σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 20 του Ν.4452/2017(ΦΕΚ Α΄17)διατάξεων, που αφορούν στις μετατάξεις εκπ/ών Δ.Ε./Π.Ε. σε θέσεις κατηγορίας προσωπικού Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π.&Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./Α.Ε.A