Ημερολόγιο Εργασιών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. ΧανίωνΑπό το Blogger.

Όροι Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Που Προέρχονται Από Τις Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Χρήση Δεδομένων

Ενημερώνουμε τους χρήστες της ιστοσελίδας μας, ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.

Αποθήκευση και Διαχείριση των Δεδομένων

Τα δεδομένα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα έως ενός (1) έτους και επίσης έντυπο αντίγραφο της αίτησης διατηρείται στον προσωπικό φάκελο του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή, ή τροποποίηση των ηλεκτρονικών δεδομένων που προήλθαν από τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, στέλνοντας σχετικό αίτημα στο email της διεύθυνσης (mail@dipe.chan.sch.gr).